E.ON levererar värme- och kyllösning till ESS Campus

E.ON levererar värme- och kyllösning till ESS Campus

E.ON och ESS har sedan tidigare ett avtal som innebär att E.ON ska förse ESS med kyla, tryckluft, renat vatten samt återvinna överskottsvärme från forskningsanläggningen. Parterna fortsätter nu samarbetet genom att E.ON:s teknik för värme och kyla, ectogrid, installeras i fastigheterna.

Konceptet innebär att överskottsvärmen från en kylmaskin kan nyttogöras i en värmepump och överskottskylan från värmepumpen kan nyttogöras i kylmaskinen. Det sker därmed en balansering av värme och kyla i fastigheten, vilket leder till att behovet av tillförd energi reduceras. Om fastigheten har större överskott än det egna behovet, delas detta med grannfastigheterna genom ett plaströrssystem. Resultatet blir en minskning med upp till 80 procent av tillförd energi till fastigheterna.

– Eftersom vi kommer att få en betydande mängd spillvärme i form av 16 gradigt vatten från ESS, kan vi på ett mycket energisnålt sätt inte bara förse Campus med värme och kyla, utan även hela Science Village och Brunnshög, säger Marc Hoffmann, Sverigechef för E.ON.

Illustration: Henning Larsen Architects/COBE/SLA

Sponsrat innehåll från Schneider Electric

Leave A Comment