E.ON investerar i ny anläggning för fjärrvärme

E.ON investerar i ny anläggning för fjärrvärme

E.ON lämnar Inre hamnen i Norrköping och bygger en ny, biobränsleeldad produktionsanläggning för fjärrvärme på Ingelsta industriområde.

E.ON lämnar sin nuvarande spets- och reservanläggning Skeppsdockan i Inre hamnen, för att göra det möjligt för kommunen att utveckla området till en ny stadsdel. Som ersättning för anläggningen bygger E.ON en ny spets- och reservanläggning på Ingelsta industriområde, en investering på 350 miljoner kronor.

– Investeringen går hand i hand med E.ONs ambition om att all energi vi producerar och levererar ska vara hundra procent återvunnen eller förnybar senast 2025. När Ingelsta är i drift kommer således hela vår reservproduktion i kommunen att vara hundra procent förnybar, säger Marc Hoffmann, Sverigechef på E.ON.

Fjärrvärmen i Norrköping produceras vid kraftvärmeanläggningen Händelöverket, som återvinner energi ur restprodukter. Vid sträng kyla eller avbrott i den ordinarie produktionen går reservanläggningar in och täcker upp. E.ON har två reservanläggningar i Norrköping: Skeppsdockan – som ersätts av Ingelsta 2021/2022 – och Navestad – som konverterades till biobränsle 2018.

Inre hamnen är en ny stadsdel i centrala Norrköping där kommunen planerar för bostäder, arbetsplatser, badplatser, småbåtshamn och nya kanaler. Området byggs ut etappvisför att helt färdigställt rymma cirka 3 000 bostäder.

Marc Hoffmann, Sverigechef på E.ON och Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköpings kommun.

Annons
Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment