Dricksvattenrening kombineras med sjörestaurering

Dricksvattenrening kombineras med sjörestaurering

Stockholm Avfall och Vatten inviger idag sitt nya vattenreningsverk Bornsjöverket i Botkyrkas och Salems kommuner. Reningsverket har dubbel funktion och ska både rena sjön från fosfor och bidra till dricksvattenförsörjningen i Stockholmsområdet.

Bornsjön är Stockholms största vattenreserv och den sjö som ska försörja stockholmarna med dricksvatten om det blir problem med kvalitén på vattnet i Mälaren. Men fosforhalten i Bornsjöns bottensedimentet är hög och för att kunna trygga vattenförsörjningen framöver  kommer det nybyggda reningsverket under höstarna att rena sjövattnet från fosfor med målet att återskapa sjöns naturliga tillstånd. Ett arbete som enligt Emma Nilsson, projektchef på Bornsjöverket kommer ta lång tid.
-Arbetet är långsiktigt, om ungefär 30 år kommer vi att kunna se full effekt, säger hon.

Under resten av året kommer Bornsjöverket att bidra till dricksvattenproduktionen vid Norsborgs vattenverk. Tio procent av råvattnet kommer att tas från sjön och det första reningssteget i dricksvattenproduktionen genomförs på det nybyggda verket för att sedan ledas vidare till Norsborg som tar övrigt råvatten från Mälaren.

Foto: Stockholm Avfall och Vatten

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment