Digital tvilling optimerar Västerås energibehov

Illustration: Västerås stad

Digital tvilling optimerar Västerås energibehov

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

ABB, Mälarenergi och Västerås stad bygger upp en digital tvilling av Västerås nya resecentrum i den nya stadsdelen Mälarporten för att simulera hur byggnaden kan optimera stadens energibehov.

Mitt i Västerås byggs en ny stadsdel inklusive ett nytt resecentrum i ett före detta industriområde. Hela Mälarportsområdet kan liknas vid en liten stad då den 100 hektar stora ytan binder samman flera stadsdelar. ABB ska tillsammans med Västerås stad, Mälarenergi, ABB:s tillväxthub SynerLeap, Utilifeed, Renbloc, Novas House och Microsoft (Sigma) i det statligt finansierade innovationsprojektet ”Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet” utveckla nya digitala lösningar för Mälarporten.

– Det handlar om att få in ny teknik redan i planeringsfasen när vi bygger för att skapa hållbara städer. Därför har vi skapat ett konsortium med Sveriges ledande kompetens för simulering av stadsbyggnad som tillsammans ska energioptimera och anpassa Västerås nya resecentrum för att ge så lite klimatpåverkan som möjligt, säger Mikael Miglis, Digital lead på ABB Electrification i Sverige.

Koppla ihop energibärare

Tillsammans ska de bygga upp en digital tvilling över stadens energisystem för att få koll på energibalansen: distribution, produktion och konsumtion. En digital tvilling är en virtuell representation av en tillgång som gör det möjlig att inte bara dra lärdomar i realtid, utan även analysera historik och simulera framtid. Teamet simulerar sedan en byggnad, det nya resecentret, för att se hur fastigheten påverkar hela stadens energibehov, med den specifika energiprofilen och användandet av byggnaden i åtanke. De kan då utveckla byggnaden och dess tekniska innehåll för att minimera miljöpåverkan redan under planeringsstadiet.

ABB:s Ability Optimax-plattform kommer att användas för att visualisera och optimera energiflödet i fastigheten.

– Det här projektet är en investering i vår framtid och förändrar synen på hur vi integrerar fastigheter med energisystemen i våra städer. För att möta klimatutmaningen behöver vi koppla ihop alla energibärare som värme och elektricitet med energitillgångar, som solceller, batterier och värmepumpar, simulerat i en gemensam plattform. Vi skapar då en förståelse för hur man kan optimera hela energisystemet. Samtidigt kan vi skapa helt nya värden med hjälp av digital teknik och AI, säger Johan Granström, Market Segment Lead Smart City på ABB Sverige.

Sänka effekttoppar

Exempelvis hämtar företaget Renbloc data från plattformen och redogör i realtid för koldioxidutsläppen. ABB:s applikation för optimering av energiflöden, Optimax, ska visa hur kostnaderna för energi till en byggnad kan minimeras. Med Optimax kan även byggnader användas för att sänka effekttoppar i både fjärrvärmenätet och i distributionsnätet, och på så sätt bidra till smarta lösningar för hela staden. Data analyseras sedan för att se hur byggnaden påverkar stadens energisystem och vilka modifieringar som behöver göras.

– Vi har högt ställda hållbarhetsambitioner för Västerås nya resecentrum och den nya stadsdel som nu skapas på ett av Västerås mest centrala lägen. För att möta dessa behöver vi tänka rätt redan i planeringsskedet. AI kan hjälpa oss att identifiera energisystemslösningar som maximerar samhällsnyttan i form av minimal klimatpåverkan, säger Viktoria Brandel, kreativ projektledare på Västerås stad.

– För oss är ett hållbart samhälle första prioritet och det vi lär oss genom Mälarporten kommer förhoppningsvis att kunna appliceras även på andra områden och i större skala, säger Joacim Sundqvist, projektkoordinator på Mälarenergi.

– Om vi ska få ett 100 procent koldioxidneutralt energisystem där byggnader bidrar på ett positivt sätt behöver fastigheters interna energisystem integreras och optimeras mot stadens centrala energilösningar med nya smarta algoritmer. Genom att arbeta med simulering och AI kan vi datadrivet visa vägen framåt, säger Mikael Miglis. Ambitionen är att vi i gemensam regi ska kunna erbjuda simuleringar och energioptimeringslösningar till alla svenska städer och nå de högt satta klimatmålen i världen.

Sponsrat innehåll från Fristads
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.