“Det viktigaste måste vara principer och att ha rätt målsättning”

“Det viktigaste måste vara principer och att ha rätt målsättning”

Vilka frågor vill branschen se på den politiska dagordningen? Vi frågar de olika branschorganisationerna vad de vill att politikerna tar tag i. För Mats Björs, vd på Swedisol, borde mer krut läggas på rätt målsättning och principer snarare än juridik.

Vilken är den viktigaste frågan inom hållbart byggande som Swedisol vill se på den politiska agendan inför valet 2018?

“En nyligen reviderad version av EPBD-direktivet om byggnaders energiprestanda kräver en översyn av nationella energikrav (BBR) på en rad punkter. På näringsdepartementet arbetar man just nu med utformningen av byggnaders energiprestanda. Boverkets förslag till nya Byggregler leder inte till fossilfrihet och energieffektivitet. Det verkar konstigt nog mer handla om juridik när det viktigaste måste vara principer och att ha rätt målsättning.

Jag tänker att målsättningen måste vara att:

– sträva efter att leva upp till Parisavtalet och nå tvågradersmålet

– nå riksdagens mål om fossilfrihet 2045

– enligt energikommissionen halvera energianvändningen och därmed också i våra byggnader

– öka tillgången på förnybar energi

– BBR måste primärt styra mot energieffektivare byggnader genom ökade krav på klimatskalet, det vill säga Um-värdet måste skärpas

– BBR ska sekundärt uppfylla EPBD-direktivets krav på primärenergi”

 

Mats Björs, vd, Swedisol

Annons
Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment