Det rätta valet i fokus på Betongdagen

Det rätta valet i fokus på Betongdagen

Den 16 oktober går den årliga Betongdagen av stapeln i Stockholm. Med årets tema vill arrangörerna sätta fokus på valet av rätt betong.

Under konferensen belyses bland annat de parametrar som påverkar uttorkningstiden och hur branschen tillsammans kan lösa de problem som kan uppstå. Det ges även exempel på hur betong med lägre klimatpåverkan kan produceras och hur cement- och betongsektorn arbetar med hållbarhetsfrågorna. Markus Peterson, standardiseringsexpert på Svensk Betong, är en av konferensen talare som kommer att tala om kopplingen mellan hållbarhet och beständighet samt hur dagens regelverk styr betongvalet i Sverige.

Nytt regelverk

Regelverken diskuteras ur såväl ett svenskt som skandinaviskt perspektiv. Ulf Jönsson som är Construction Manager på Femern A/S ska prata om betong i Danmark, bland annat vad gäller formgivning och estetik, miljöklasskoncept och hållbarhet. Mikael Hallgren, specialist och kompetensområdesansvarig Konstruktion på Tyréns AB samt adjungerad professor i Betongbyggnad på KTH, berättar om hur uppgraderade Eurokod 2 kommer att påverka svenskt betongbyggande framöver. Dagen avslutas med föredrag om nya projekt i betong, som exempelvis Karlatornet i Göteborg, och exempel på innovationer inom betongområdet.

Karlastaden. Illustration: Serneke

Sponsrat innehåll från Schneider Electric

Relaterade artiklar

Leave A Comment