Det livsviktiga ljuset

Det livsviktiga ljuset

Glasbranschföreningen rapporterar om forskning som visar på dagsljusets, och därmed också glasets, betydelse för människor i bostäder och på arbetsplatser.

Marie-Claude Dubois, miljöspecialist på White arkitekter och docent på institutionen för arkitektur och byggd miljö på Lunds Tekniska Högskola, LTH, forskar på ljusets betydelse för människor i bostäder och på arbetsplatser. Och här spelar förstås glaset en viktig roll.

Forskningen visar bland annat att kontakt med naturen har ett högt värde då det minskar stress, ger färre hälsorelaterade besvär och har terapeutiska effekter för tillfrisknande efter sjukdom.

– Fönster för ljus ger en sorts mindfulnesseffekt då vi mår bra av att kunna se ut i naturen. Vårt ursprung är därifrån och vi upplever trygghet av den. Vi är inte anpassade att leva inomhus, så därför blir glaset ett slags membran som upphäver och upplöser gränsen mellan inne och ute, förklarar hon.

Andra studier visar också att dagsljuset har en desinficerande egenskap och kan hjälpa till med en snabbare återhämtning från depression, minskning av fetma och hjärtsjukdomar, etc. Hon tror t ex inte att det är någon slump eller enbart en arkitektonisk idé att flera moderna sjukhus innehåller val av glas för stort dagsljusinsläpp. Dagsljuset ger en slags psykologisk komfort.

Marie-Claude pekar också på det företagsekonomiska perspektivet. Relationen bygg- och driftkostnad kontra personalkostnad är 10 respektive 80 procent.

– Detta tillsammans med olika resultat av försäljningsökningar efter installationer som ger ett ökat dagsljusflöde visar att certifieringssystemen som kräver en minsta mängd dagsljus bidrar till att skapa bättre förutsättningar för god hälsa, trivsel och produktivitet.

Hon hänvisar bland annat till en studie som visar att takfönster istället för lampor ökade försäljningen för företaget med minst 15 procent. Att dagsljus sedan är mer energieffektivt än belysning är ju ytterligare ett plus.

Foto: Sylvain Dubé

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment