Delad kontorsyta och återbruk minskar klimatpåverkan från byggsektorn. Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet

Cirkulära lösningar underutnyttjad klimatåtgärd i byggnader

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Under byggnation och själva användningen av en fastighet sker en klimatpåverkan. Med mer återbruk och delning går det att kraftigt minska utsläppen från både byggfasen och användningsfasen, det skriver IVL-forskarna Steve Harris och Érika Mata i en ledare i den ansedda tidskriften Resources, Conservation and Recycling.

– Delning kan dramatiskt minska klimatpåverkan från byggsektorn och minska behovet av att bygga nya byggnader. Det kan handla om att dela kontorsyta i högre grad och återbruka byggmaterial, säger Steve Harris, som tillsammans med Érika Mata, har varit redaktör för utgåvan.

Temanumret omfattar nio artiklar som bland annat handlar om affärsmodeller för cirkularitet, utvärderingar av åtgärder och styrmedel, taxonomi och skalbara exempel.

Globala utsläpp måste minska med 50-90 %

Att det är både ekonomiskt möjligt och miljömässigt fördelaktigt att öka de cirkulära lösningarna är tydligt. Men för att nå dit behövs större kunskap och medvetenhet om fördelarna, samt stöd och bättre kommunikation mellan aktörer, sammanfattar flera av artikelförfattarna.

Annons

Sponsrat innehåll från Paroc

<AllardEgnell

Kommer du ihåg Kyoto-pyramiden?

Att minska värmeförlusterna. Det är Kyotopyramidens* första och viktigaste steg för att skapa energieffektiva byggnader. Isolering är ofta det mest kostnadseffektiva sättet att öka energieffektiviteten och sänka energikostnaderna.

 

 

Läs mer

– Den svenska byggnadsbranschen gör bra ifrån sig inom vissa områden, bland annat genom att använda trä som byggmaterial hellre än stål, och vi har några riktigt bra och välkända stadsdelar som Västra Hamnen i Malmö med en hög nivå av hållbarhet. Men det är isolerade fall. Vi behöver se till att cirkularitet och delning blir standard, säger Steve Harris.

Enligt klimatpanelen IPCC:s senaste rapport måste de globala utsläppen från byggnader minska med mellan 50 och 90 procent till 2050 om vi ska ha en chans att klara tvågradersmålet.

I dag utgör utsläppen från enbart användningen av byggnader sex procent de globala växthusgasutsläppen – utsläpp som uppstår framför allt i samband med uppvärmning samt el- och vattenförbrukning. Räknas även utsläpp som uppstår i samband med byggfasen in står byggsektorn för hela 17 procent av de globala utsläppen.

Sponsrat innehåll från Paroc
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.