Branschen välkomnar förslag på ökad återvinning av fosfor

Branschen välkomnar förslag på ökad återvinning av fosfor

ANNONS

Annons

2018 tillsatte regeringen en utredning för att dels föreslå ett förbud mot att sprida avloppsslam, dels införa krav på att fosfor ska återvinnas ur avloppsslam. Den 17 januari lämnades den statliga utredningen Hållbar slamhantering till regeringen, som bland annat innebär att minst 60 procent av näringsämnet fosfor i avloppsslam måste återföras till åkermark.

Utredningen, som letts av Gunnar Holmgren, presenterades på fredagen för miljöminister Isabella Lövin (MP). Den föreslår att minst 60 procent av fosforn i avloppsslammet från reningsverk av en viss storlek måste återvinnas.

– Äntligen ska Sverige börja ta bättre vara på de näringsämnen vi redan har! Nu behöver riksdagen fatta ett snabbt och tydligt beslut så att kommunerna kan börja planera sin framtida slamhantering, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på miljöföretaget Ragn-Sells.

LÄS MER: Urbanisering och resurseffektivitet ställer högre krav på avloppsrening

Ställa om slamhantering

Vad gäller spridning av slam direkt på åkermark lämnar utredningen två alternativ: Ett som innebär ett omfattande förbud, och ett förslag som medger att slam som klarar nya kvalitetskrav fortsatt ska kunna användas som gödning.

– Utredningen slår fast att kvaliteten är avgörande snarare än varifrån näringsämnena kommer, vilket är mycket bra även om riksdagen bör höja ambitionsnivån för återföring till mer än 60 procent. Sverige är redan världsledande på att värna kvaliteten på avloppsslam och vi förutsätter att riksdagen lagstiftar enligt det förslag som medger att slam av hög kvalitet används som gödning, säger Pär Larshans.

Förslagen innebär att övrigt slam inte längre får användas som anläggningsjord, vilket idag är den vanligaste slamanvändningen. Enligt Svenskt Vatten kommer detta betyda en omställning till helt nya lösningar för de reningsverk som ligger i områden där det inte finns tillgång till åkermark för slamgödsling och som idag har jordtillverkning som enda alternativ. Dessa reningsverk kommer att behöva ställa om sin slamhantering och gå över till exempelvis förbränning eller pyrolys av slam följt av fosforutvinning.

 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.