ANNONS
Branschen önskar lagkrav för redovisning av klimatpåverkan

Branschen önskar lagkrav för redovisning av klimatpåverkan

annons
ANNONS

Den 6 mars samlades cirka 120 personer från olika företag och organisationer i hela värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn på Skanskas huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm. Målet med dagen var att presentera och diskutera den färdplan för ”en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor 2045” som tagits fram av representanter för byggsektorns värdekedja.

Alexandra Laurén, vice vd för Skanska Sverige och medlem i styrgruppen för färdplanen, inledde seminariet med orden ”vi kommer inte att kunna göra affärer om vi inte löser klimatfrågan” och berättade sedan, tillsammans med övriga medlemmar i styrgruppen och aktörer som deltagit om arbetet som nu går in sitt slutskede.

Branschen önskar lagkrav

Skanska har på uppdrag av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige projektlett arbetet med färdplanen som ska lämnas över till statsminister Stefan Löfven i april. Den utgår från vad som behöver göras för att skapa en klimatneutral (nollutsläpp av växthusgaser) värdekedja i bygg- och anläggningssektorn och innehåller uppmaningar till politiker och samtliga aktörer inom byggsektorn som beställare, entreprenörer, leverantörer, konsulter och arkitekter.

Listan med uppmaningar är längst till politikerna och det som sticker ut lite är att en så stor del av branschen nu går in och efterfrågar strängare reglering, bland annat vill man se ett “krav på att deklarera byggnaders och anläggningars klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, samt på att klimatdeklarationer redovisas för byggprodukter som sätts på marknaden”

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige som har initierat färdplaner även för andra branscher, konstaterar att konkurrensen är satt ur spel på grund av avsaknaden av ordentlig information kring produkters klimatpåverkan .
-Det är ett marknadsmisslyckande att det inte finns begrepp som fungerar, att inte alla vet vilken klimatpåverkan vissa produkter har. Klimatdata behöver redovisas för alla byggprodukter som sätts på marken, säger han.

Stora investeringar kommer att krävas

På frågan vad han anser vara den största utmaningen för bygg- och anläggningssektorn i klimatarbetet svarar han “betongen”. Enligt forskning från Chalmers som färdplanen hänvisar till har det visat sig att de teknikskiften som krävs för att uppnå nära-noll klimatpåverkan från stål- respektive cementindustrierna skulle innebära investeringar på en nivå som motsvarar 25-70 % ökade produktionskostnader.  Teknikskiftena avser bland annat CCS-teknik (Carbon Capture and Storage), där koldioxid avskiljs och lagras istället för att släppas ut i atmosfären.

-Där finns den största utmaningen och där kommer det att krävas större investeringar. Vi kommer ofta bara till pilotfasen men när det ska bli kommersiellt finns inte alla förutsättningar, säger Svante Axelsson.

Han poängterar att när de investeringar som krävs för en klimatneutral framställning gjorts kommer de att bidra till en marginell kostnadsökning för de slutprodukter där materialen används på endast 0,5 procent enligt beräkningar som gjorts.

Tight tidplan men stort engagemang

Bodil Wilhelmsson arbetar som projektledare på Cementa och har deltagit i workshops kring färdplanen och även lämnat remissynpunkter på den.
En av synpunkterna som de har lämnat handlar om hur livscykelanalys (LCA) kan tillämpas på ett materialneutralt sätt i upphandlingar för att bidra till sund konkurrens mellan samtliga aktörer. Enligt Bodil Wilhelmsson hoppas Cementa även på att få se fler projekt för koldioxidavskiljning där staten finns med som medfinansiär, likt projekt som startats i Norge.

På frågan hur det känns att tillhöra en sektor som har en väldigt stor utmaning framför sig för att nå nollutsläpp svarar hon att det känns bra.
-Jag vill jobba med miljöfrågor så då är jag på sätt plats, här kan man göra stor nytta.

Att många vill göra nytta och vara med i arbetet har enligt Agneta Wannerström, projektledare för färdplanen och gruppchef i Hållbar affärsutveckling, Skanska Sverige, gjort arbetet lättare än vad hon hade förväntat sig.
-Vi har haft en tight tidplan så arbetet har tagit mycket tid och energi men det har underlättats av det stora engagemanget. Nu hoppas vi att så många som möjligt kommer att ladda ner färdplanen och börja förankra detta i sina organisationer, säger hon.

På bilden från vänster: Anna Nyberg, chef Fastighetsutveckling Vasakronan
Sven Hunhammar, måldirektör Trafikverket
Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
Mats Björs, vd Swedisol/Byggmaterialindustrierna
Gustaf Landahl, avdelningschef Plan och miljö, Stockholm Stad

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons

En kommentar

  1. Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft överlämnas till regeringen | Hållbart Byggande
    2018-04-25 at 09:01 Svara

    […] för bygg- och anläggninssektorns färdplan har enligt Skanska, som  projektlett arbetet, varit stort. Fler än 60 företag och organisationer […]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.

PROVA HÅLLBART BYGGANDE UTAN KOSTNAD

FULL TILLGÅNG TILL ALLT INNEHÅLL

Nu vill vi erbjuda dig att prova på hela vårt innehåll. Genom Hållbart Byggande får du uteslutande kvalitetsjournalistik och en heltäckande bevakning av bygg- och fastighetssektorn – alltid med ett hållbarhetsperspektiv. Nyheter, aktuella projekt, intervjuer, fördjupningar, analyser, branschtrender, karriär och mycket mer.

2 månader gratis. Avsluta när du vill.