Biologisk mångfald blomstrar i Bäckaskog grustäkt

Biologisk mångfald blomstrar i Bäckaskog grustäkt

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

I dag, 22 maj, uppmärksammas den internationella dagen för biologisk mångfald. I den torra, sandiga miljön vid grustäkten i skånska Bäckaskog, utanför Kristianstad, trivs över 30 rödlistade arter. Det är en perfekt livsmiljö för ett stort antal insekter, växter och fåglar, där Swerock har genomfört flera åtgärder för att främja den biologiska mångfalden.

Från täkten utanför Bäckaskog levererar Swerock grus och sand till allt från golfbanor till bygg- och anläggningsprojekt. Täkten är omgiven av natur där antalet rödlistade arter har blivit allt fler de senaste åren.

Vid den senaste inventeringen år 2022 hittades ett 30-tal hotade arter, bland dessa backsvalor (Riparia riparia), hedblomster (Helichrysum arenarium), bin som är knutna till sandiga miljöer som hedsidenbi (Colletes fodiens) samt skalbaggar som rakhornsdyvel (Onthophagus nuchicornis).

Ekologiska systemen mycket viktiga

– En av de största anledningar till att vi arbetar för en biologisk mångfald i våra täkter är att bevara de ekologiska systemen, som spelar en avgörande roll för naturen. Ett exempel är bin som pollinerar blommor och växter, de har stor betydelse för livsmedelsproduktion, säger Kim Svitzer, täkthandläggare på Swerock.

Annons

Bäckaskogstäktens varierande miljö har ett stort värde för insekter, kärlväxter och fåglar. Täktverksamheten håller sandytor fria samtidigt som det finns skyddande skog och blomstrande ängar inom täktområdet. Swerock har genomfört flera åtgärder som fått fridlysta och nära hotade växter och djur att trivas. Exempelvis har täktens väggar anpassats för fåglar och insekter.

Skapar rätt förutsättningar

– I sandbrinken, på en av täktens väggar, finns en miljö där backsvalorna bygger sina bon. Det är en hörna som vi alltid låter vara i fred. Vi har även skalat av en yta där vildbin bygger bo i en skyddad miljö. De har själva hittat hit och det visar på att de trivs, säger Annicka Lundqvist på Swerock.

Att bidra till en biologisk mångfald är en viktig del av Swerocks verksamhet. Därför tas det kontinuerligt fram planer för hur den ska främjas. Det handlar om att bevara och skapa livsmiljöer, både under tiden som täkten är i drift och i samband med efterbehandlingen.

Fakta:

Internationella dagen för biologisk mångfald är en av FN:s internationella dagar och uppmärksammas den 22 maj varje år för att påminna om den biologiska mångfaldens betydelse för allt liv på jorden. Det är en grund som hela naturen vilar på och spelar en avgörande roll för flera av naturens grundläggande funktioner, såsom pollinering och rening av luft och vatten. Målet är att det ska finnas en variationsrikedom bland levande organismer av alla ursprung.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.