Astma- och allergiförbundet vill se nya regler för byggmaterial

Astma- och allergiförbundet vill se nya regler för byggmaterial

Trots att vanlig inomhusmiljö kan innehålla flera hälsofarliga kemiska ämnen som kan påverka människors hälsa allvarligt saknas ofta information till konsumenter om vad byggprodukter innehåller. Det menar Astma- och Allergiförbundet som nu vill se fler regler som skyddar människors hälsa.

Forskning har visat att farliga kemiska ämnen från byggprodukter kan spridas i inomhusmiljön och att en del av dessa ämnen kan orsaka cancer, allergier, försämrad fertilitet och fosterskador. Något som kan vara svårt att hantera och få en överblick över som konsument.

-Det är svårt för konsumenter som till exempel renoverar att få veta vad produkterna innehåller och avger eftersom det ofta är dåligt deklarerat, säger Marie-Louise Luther, ombudsman, Astma- och Allergiförbundet.

Kemikalieinspektionen har i samråd med Boverket, Folkhälsomyndigheten och andra aktörer föreslagit att regeringen tar fram nationella gränsvärden för hur mycket kemiska ämnen som får avges från byggprodukter som används för golv, väggar och innertak.  I flera andra EU-länder som Tyskland, Frankrike och Belgien finns redan en liknande lagstiftning.

Förslaget remissbehandlades våren 2016 och en majoritet av de 47 remissinstanser som svarat är positiva. Nu undrar Astma- och Allergiförbundet varför inget händer.

Enligt Hanna Björnfors, pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog bereds förslagen som Kemikalieinspektionen har lämnat till regeringen i regeringskansliet men det finns ingen tidplan för det arbetet.

Foto: Astma- och  Allergiförbundet

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment