Anrik byggnad i Slakthusområdet upprustad till modern restaurang

Anrik byggnad i Slakthusområdet upprustad till modern restaurang

Annons

Det hundra år gamla Slakthusområdet i södra Stockholm ska göras om till en ny stadsdel där äldre byggnader möter nya kontor, bostäder och lokaler. Flera anrika hus ska renoveras och nyligen blev ett av de första renoveringsprojekten klart.

Under åren 1908-1912 lät Stockholms kommun, med Gustaf Wickman som ansvarig arkitekt, uppföra byggnaderna i Slakthusområdet i Södra Stockholm. Slakthusområdet har sedan dess varit centrum för Stockholms köttförsörjning. Den hundraåriga byggnaden som nu blivit färdigrenoverad är en gammal rensstuga som är blåklassad av Stockholms Stadsmuseum. I rensstugan rensades de slaktade djurens tarmar. Under mellan- och efterkrigstiden minskade slaktens betydelse på Slakthusområdet och rensstugan fick anpassas efter nya användningsområden, i huvudsak för verksamheter inom livsmedelsindustrin.

Huset, som numera huserar en modern restaurang, har renoverats varsamt och har uppgraderats genom byte till energieffektiva fönster, byggtekniska energiåtgärder, solceller med batterilagring samt värmepump och öppen fjärrvärme. Bakom upprustningen står Ebab, Fastighetskontoret och Stockholm Stad. Att klimatanpassa byggnaden utifrån dagens krav, utan att samtidigt förvanska dess kulturhistoriska värden, har varit en svår utmaning. I stället för att byta ut de gamla englasfönstren som har ungefär samma utformning som de från förra sekelskiftet föll valet på att sätta in extra isolerande fönster i de djupa nischerna. Solceller integrerades i glasen i de befintliga taklanterninerna, i stället för att solpaneler installerades på taket. Genom en Ferroamp är det möjligt att inte bara styra och omvandla strömmen från solcellerna till byggnadens elnät utan också reglera och styra hela byggnadens elanvändning. Risken för fukt- och frostskador gjorde att de ursprungliga planerna på att isolera väggarna invändigt fick slopas. Istället har marken utvändigt isolerats och isolering har även lagts under det nya klinkergolvet i den stora matsalen, i en del av bjälklaget
i loungen och uppe på vinden.

Omvandlingen av Slakthusområdet sker inom ramen för EU-projektet GrowSmarter. Sju europeiska städer, däribland Stockholm, ingår i projektet vars syfte är att skapa metoder för att renovera kulturbyggnader på ett sätt som bevarar kulturhistoriska värden och samtidigt skapar byggnader i energimässigt toppskick.

Källa: Ebab, Stockholm stad

Illustration av hus 8, Rensstugan. Idéskiss över restaurangen. Illustration: AIX arkitekter

Annons

Relaterade artiklar