WSP utökar i Västsverige med avdelning för hållbar stadsutveckling

Enligt WSP ökar behovet av stadsutvecklingstjänster snabbt, exempelvis finns planer för att Göteborg ska expandera med omkring en tredjedel fram till 2035. För att möta den ökade efterfrågan satsar de nu på en ny avdelning med fokus på hållbar stadsutveckling.

Syftet med den nya avdelningen ”Miljö & landskap” är att WSP ska ta ett helhetsgrepp för en hållbar stadsutveckling där utredningar, gestaltning och projektering genom hela planeringsprocessen ingår.

– De komplexa projekt som vi står inför i Västsverige kräver gedigen kunskap och ett utvecklat samarbete mellan olika kompetenser, inte minst med de mjuka parametrarna, säger Åsa Erkman, avdelningschef för den nya avdelningen, i ett pressmeddelande.

Nya medarbetare har rekryterats för att stärka WSP inom ekosystemtjänster, värdebaserad planering och infrastrukturprojekt.

Foto: iStock

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment