Veidekkes dotterbolag bygger SKF:s huvudkontor

Veidekkes dotterbolag bygger SKF:s huvudkontor

Veidekkes dotterbolag BRA Bygg har tecknat avtal om byggnation av nytt huvudkontor för SKF. SKF:s nya huvudkontor kommer att inrymmas i bolagets gamla centrallagret och blir därmed kvar i ”SKFs vagga” i Gamlestaden, Göteborg.

Ombyggnationen är på ca. 16.000m2. Det är en omfattande ombyggnation för att anpassa byggnaden till SKF:s behov och arbetssätt och omvandla det gamla centrallagret till ett energieffektivt huvudkontor.

– Vi har utvärderat olika alternativ, men att återanvända och bygga om det tidigare Centrallagret är det klart mest fördelaktiga. Vi utnyttjar befintliga lediga lokaler, skapar nya förutsättningar för arbete över verksamhetsgränserna och stimulerar effektivt samarbete och kommunikation. Dessutom blir byggnaden mer yt- och energieffektiv, säger Christian Johansson på SKF.

Huset kommer att präglas av ljusa och öppna utrymmen anpassade för möten, samarbete och projektaktiviteter, men även för enskilt och ostört arbete. Byggnaden kommer att byggas enligt hållbarhetsklassning LEED nivå Gold. Byggnaden skall stå klar för inflyttning under sommaren 2020.

Foto: Liljewall arkitekter

Sponsrat innehåll från Schneider Electric

Relaterade artiklar

Leave A Comment