Världen samlas för klimatet

Världen samlas för klimatet

Den 30 november gick startskottet för toppmötet COP21 i Paris där världens ledare samlas för avgörande förhandlingar för klimatet.

Omkring 50 000 personer väntas besöka området i Paris där förhandlingarna om ett klimatavtal ska genomföras. Under inledningen av den två veckor långa konferensen höll Barack Obama, Vladimir Putin och de andra stats- och regeringscheferna tal om att det misslyckade klimatmötet i Köpenhamn för ett antal år sedan inte får upprepas. Målet för politiker och förhandlare som deltar denna gång är att få fram ett nytt bindande klimatavtal där alla världens länder bidrar till att minska eller i alla fall bromsa utsläppen av växthusgaser. Europeiska unionen (EU), där bland annat Sverige ingår har lovat att sänka utsläppen med 40 procent till 2030.

I samband med klimatförhandlingarna i Paris lanseras nu en rad initiativ även på hemmaplan, så även inom byggbranschen. Bland annat ska Passivhus Centrum Västra Götaland tillsammans med Västra Götalandsregionen arrangera ett frukostseminarium om klimat och hållbart byggande den 2 december. Fokus kommer att ligga på frågor som rör byggnaders påverkan och miljömålen för 2020 och 2050 ska nås, samt vikten av att skapa ett svenskt informationscentrum för miljö och bygg. Det svenska globala hållbarhetsinitiativet Smart Living Challenge är en punkt på agendan under klimattoppmötet COP21 i Paris. Det globala hållbarhetsinitiativet från Swedish Incubators & Science Parks och Svenska institutet har engagerat över 800 deltagare från fem kontinenter att samverka kring nya innovativa lösningar för en hållbar urban livsstil.

Sverige stödjer klimatomställning

Sverige kommer bland annat att satsa 215 miljoner kronor på initiativ för klimatomställning i andra länder, det meddelade Energimyndigheten i samband med klimatkonferensen. Initiativet, Transformative Carbon Asset Facility (TCAF), ska stödja pilotprogram på sektorsnivå i medelinkomstländer i syfte att åstadkomma omställning och storskaliga utsläppsminskningar.

– Det här en viktig satsning på framtida klimatinsatser. Ett nytt klimatavtal som ska gälla efter 2020 kommer att se annorlunda ut än Kyotoavtalet. TCAF är anpassad till nya globala förhållanden, och har samtidigt som mål att utsläppsminskningar startar redan före 2020. En nödvändighet i länder där utsläppen växer snabbt, säger Erik Brandsma, generaldirektör på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Förutom Sverige ingår även Norge, Tyskland och Schweiz i samarbetet och tillsammans ska länderna satsa totalt drygt 2 miljarder kronor (250 miljoner US dollar) på TCAF.

 

Läs mer: “Vi behöver en vision för hållbart byggande” Krönika av Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna

Relaterade artiklar

Leave A Comment