Utvecklingen går mot att allt blir smart

Utvecklingen går mot att allt blir smart

Denna vecka går konferensen The Future of Making Things av stapeln i Las Vegas och Hållbart Byggande är på plats för att bevaka.

Mellan den 12-17 november samlas över tio tusen yrkesprofessionella inom bland annat arkitektur, design, media, ingenjörskonst, tillverkningsindustri, stadsutveckling och it i Las Vegas för att trendspana, uppmärksamma, lära och utveckla genom workshops, föredrag, utflykter och laboratorium. Hållbart byggande är på plats för att särskilt bevaka utvecklingen inom byggindustri och infrastruktur med ett fokus på hur den digitala utvecklingen alltmer integreras och blir en naturlig del av (framtida) hållbara samhällsbyggnadsprocesser.

Ett första konstaterande ett dygn in i konferensen är att det råder en samstämmighet bland deltagarna som Hållbart Byggande pratar med om att en säker utveckling är att ”everything is going to be smart”. Det är inte längre bara våra telefoner som är smarta, utan utvecklingen mot lika smarta byggmaterial, kläder, transportmedel och även byggnadsprocesser pågår för fullt. Och det går fort.

BIM kan kanske anses vara förstadiet till det som komma skall inom samhällsbyggnadsbranschen vad gäller den digitala integrationen, men fortfarande är de flesta byggnadsprocesser vad man skulle kunna kalla en envägskommunikation. Här på konferensen frågar sig dock stadsutvecklarna, väg och -vatteningenjörerna, dataanalytikerna och de stora byggföretagen exempelvis vad som händer när materialen och byggdelarna börjar tala tillbaka till oss, när materialen var för sig och sedermera byggnadsprodukterna i samklang berättar saker för oss som vi inte förutspått?

Det talas framförallt i positiva ordalag om denna utveckling med ord som att det framöver kommer att bli lättare att minimera risker både före, under och efter samhällsbyggnadsprocesser, tänk er exempelvis ett hus som förstår den mark den står på och också kan signalera om husets konstruktion inte är tillräckligt hållfast.

Än är det en bit tills det att vi får svar på frågorna ovan, men området connect and construct är ett av de dominerande på konferensen med deltagare från hela världen.

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment