Uppsala satsar på forskning om hållbar stadsutveckling

Uppsala satsar på forskning om hållbar stadsutveckling

ANNONS

Annons

IBF, Institutet för bostads- och urbanforskning, och avdelningen för strategisk planering vid Uppsala kommun ska i ett gemensamt projekt driva forskning inom hållbar stadsutveckling. En del av målsättningen är även att titta på hur Uppsala kommun kan nå målen för samhällsbyggnad och klimatpåverkan.

De två parterna har inlett ett samarbete genom att samfinansiera två postdoktor-tjänster med inriktning på samhällsplanering. Den ena tjänsten ska fokusera på forskning om fysisk planering med kvalitativa metoder, med fokus på utvecklingen i Uppsala kommun. Även den andra tjänsten fokuserar på utvecklingen i Uppsala, men arbetssättet ska utgå från kvantitativa och registerbaserade forskningsmetoder.

– Fokus i de här projekten ligger inom hållbart samhällsbyggande och hur Uppsala kommun når målen för samhällsbyggnad och klimatpåverkan. Att arbeta gränsöverskridande mellan forskning och praktik är avgörande för utvecklandet av en hållbar och attraktiv stad, säger Sara Bjurström, avdelningschef strategisk planering på Uppsala kommun.

Strategiskt partnerskap

Forskarna ska vara placerade i skärningspunkten mellan kommunen och universitetet och bli väl förtrogna med såväl kommunens som universitetets och forskningsvärldens arbetssätt, kompetenser och perspektiv. Tjänsterna har tillkommit med stöd av ett strategiskt partnerskap mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun.

– Med det här projektet kan vi ta ett långsiktigt ansvar kring hållbar stadsutveckling samtidigt som vi knyter Uppsala universitets forskningsprojekt närmare kommunen. Målet är en löpande kunskapsöverföring mellan forskningen och kommunen vilket stärker både kommunen och universitetet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Foto: Uppsala kommun

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.