Uppsala är årets folkhälsokommun

Uppsala är årets folkhälsokommun

Svensk förening för folkhälsoarbete har utsett Uppsala till årets folkhälsokommun. Priset kommer att delas ut i samband med Hälsovetardagarna 22-23 mars i Uppsala.

Svensk förening för folkhälsoarbete är en sammanslutning av tjänstepersoner och politiker med intresse för folkhälsofrågor. Priset årets folkhälsokommun har delats ut sedan 2009 och i år gick det till Uppsala kommun med motiveringen:

Svensk Förening För Folkhälsoarbete har under en serie år följt Uppsala kommuns arbete med jämlik hälsa och social hållbarhet. Långsiktigt kommer deras arbete att påverka folkhälsan i kommunen. Arbetet bedrivs systematiskt och på en strategisk nivå vilket är en viktig förutsättning för framgångsrikt arbete. Kommunledningen har dessa frågor i fokus för sitt målinriktade arbete och i sitt budgetarbete. Det är en ära att utse Uppsala kommun till årets folkhälsokommun 2018.

– ­Jag ser det som ett resultat av vårt strukturerade arbete med att skapa goda och jämlika levnadsvillkor och det gör mig glad och stolt över alla som bidrar i det arbetet. Vi tillgängliggör idrottsanläggningar, skapar platser för möten och fysisk aktivitet för alla kön och åldrar oavsett bakgrund. Och vi bygger Sveriges bästa cykelstad, säger Rickard Malmström (mp), kommunalråd med ansvar för folkhälsoarbetet i Uppsala kommun, en kommentar.

Foto: iStock

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment