Undersökning avslöjar hur byggprojekten blir både snabbare och mindre kostnadsdrivande

Undersökning avslöjar hur byggprojekten blir både snabbare och mindre kostnadsdrivande

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Byggbranschen är inte bara fascinerande utan också otroligt komplex, med olika intressenter, processer och material. Tyvärr resulterar denna komplexitet ofta i missförstånd, vilket kan få allvarliga konsekvenser för byggprojekt. Förseningar, överskridna kostnader och sämre kvalitet är bara några av de problem som uppstår på grund av bristande kommunikation och samarbete.

Faktisk forskning visar att en betydande andel projekt lider av missförstånd, vilket kan leda till att mellan 10% och 30% av budgeten överskrids. En av de största orsakerna till missförstånd är förändringar under projekttiden, vilket leder till ökade kostnader och förseningar. Felaktig tolkning av materialkrav eller förändringar i specifikationer kan också leda till problem vid inköp och konstruktion. Dessutom kan dålig kommunikation i projektteamet leda till att projektets krav inte uppfylls, vilket också orsakar förseningar.

Betydande förbättringar för 86% av företagen

Men i den årliga undersökningen, SmartCraft Digimeter, uppger 86% av företagen som svarade på enkäten, att de har märkt betydande förbättringar i sina affärsprocesser och minskade förluster genom att använda digitalisering för att öka insyn och helt undvika missförstånd. Alla har tillgång till samma information i samma ögonblick informationen finns tillgänglig.

“Genom att arbeta digitalt har vi lyckats minimera risker för missförstånd med våra kunder och våra interna byggprocesser. Exempelvis är ÄTA-hantering en klassisk tidsbov. Har man inte gjort upp sina ÄTOR (ändring- och tilläggshantering) med kunden och fått godkänt på ändringar kan det uppstå konflikter. Det kan snabbt dra ut på tiden som gör att man ligger ute med stora summor pengar, vilket leder till sämre likviditet i bolaget. Det gäller att ha alla delar på plats så att man får en röd tråd genom hela verksamheten, det har vi lyckats med genom att arbeta med digital projekthantering,” säger Jan Ferdell, affärschef på Agekil, som idag använder sig av det digitala projektverktyget Bygglet.

Fördelarna överväger utmaningar

Men trots de potentiella fördelarna står ändå byggbranschen inför utmaningar när det kommer till att omfamna digitala lösningar. Motstånd mot förändring, brist på digital kompetens bland intressenter och upplevda investeringskostnader är vanliga hinder.

”Vi upplever att våra kunder ser att fördelarna med digitalisering överväger långt dessa utmaningar. Byggbranschen måste inse vikten av att minimera missförstånd för att säkerställa framgångsrik projektleverans. Genom användning av digitala verktyg för tex projektledning, kommunikation, säkerhet- och riskhantering, kan kommunikationen och samarbetet förbättras, vilket i sin tur förbättrar ekonomin i projekten. Genom att göra det kan företagen inom byggbranschen se fram emot en effektiv och framgångsrik framtid,” säger Gustav Line, VD på SmartCraft.

Sponsrat innehåll från Fristads
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.