Tryggt och vilt – ledord vid skolgårdsrenovering

Illustrationsplan Radar arkitektur

Tryggt och vilt – ledord vid skolgårdsrenovering

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

När eleverna får säga sitt kan en skolgård bli allt och lite till. Då kan den fyllas med linbanor, studsmattor och grönskande rum. Radar arkitektur har – på uppdrag av Falkenbergs kommun – gestaltat en spännande utomhusmiljö till Falkenbergs största skolprojekt.

När allt står klart ska tusen elever i årskurs F–9 tillbringa dagarna på Tröingeskolan i Falkenberg. Kommunen växer och ambitionerna är höga att möta de yngsta invånarna på bästa sätt. Den nya skolan är Falkenbergs största investeringsprojekt någonsin och mycket krut har lagts på utomhusmiljön.

– Det började med ett gestaltningsförslag, som sen har vuxit till projektering av hela utemiljön kring skolan, säger Ulrika Eliasson som är landskapsarkitekt på Radar arkitektur.

Att få vara med och skapa en skolgård på 30 000 kvadratmeter är en dröm för en engagerad landskapsarkitekt. Ulrika Eliasson beskriver en rolig och dynamisk process där de olika delarna av skolgården har fått ta form efter hand.

– Eftersom barnen är i många olika åldrar har vi anpassat utrymmet närmast skolbyggnaden efter respektive stadie, berättar hon.

Alla önskemål med i planeringsprocessen

Alla stadier har fått en egen torgyta för pedagogisk verksamhet och lek. Längre bort från byggnaderna ligger ytor för mer aktiva funktioner. Här planeras för klätterställningar och gungor för de yngsta och pingisbord och scen för högstadieeleverna. Grundtanken är att det ska vara fritt att röra sig över området och att barnen ska lockas till aktivitet.

Annons

Sponsrat innehåll från Paroc

<AllardEgnell

Kommer du ihåg Kyoto-pyramiden?

Att minska värmeförlusterna. Det är Kyotopyramidens* första och viktigaste steg för att skapa energieffektiva byggnader. Isolering är ofta det mest kostnadseffektiva sättet att öka energieffektiviteten och sänka energikostnaderna.

 

 

Läs mer

– Det har varit flera dialogmöten med verksamheten och pedagoger och rektorer har fått tycka till. Vi fick också in önskemål från eleverna som vi har utgått från i gestaltningen, säger Ulrika Eliasson.

Något som många barn fantiserar om, men som sällan realiseras i verkligheten, är en linbana att flyga över skolgården i. På Tröingeskolan har landskapsarkitekterna lyssnat på eleverna.

– Ja, det är få förunnat att ha en linbana på sin skolgård. Här kommer det till och med finnas två. En linbana för de yngre barnen och en för de äldre, säger Ulrika.

Lite vildare områden

Ännu viktigare än lekredskap är visionen om den gröna skolgården. För Radar har det varit viktigt att minimera de hårda ytorna. I gestaltningen av den nya skolgården finns plats för såväl stora gräsytor som naturliga skogspartier. Förhoppningen är också att platsen ska användas av allmänheten på kvällar och helger. En enkel hinderbana och ett par grillplatser öppnar för att skolgården ska vara en plats att vistas på – även utanför skoltid.

– Det finns både vilda partier och trygga stråk. Skolgården är inte så tillrättalagd om det var vanligt förr. Då ville man ha stora öppna ytor så att barnen kunde övervakas, nu har man tänkt om.

Sponsrat innehåll från Paroc
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.