TL Bygg tecknar rekordavtal för Sicklabygge

TL Bygg tecknar rekordavtal för Sicklabygge

TL Bygg har tecknat en avsiktsförklaring med Atrium Ljungberg om exploateringen av den nya stadsdelen Nobelberget i Sickla. Projektet som sträcker sig över cirka 10 år är värt omkring 1,5 miljarder kronor för TL Bygg.

Detaljplanen för Nobelberget vann laga kraft under 2018 och området kommer bestå av åtta bostadskvarter med 500-550 lägenheter, en om- och tillbyggnad av Panncentralen till en förskola samt en ombyggnation av den gamla limfabriken Formalinfabriken som kommer innehålla kontor, restaurang och kulturverksamhet.

– Vi är väldigt glada och stolta över att ha fått förtroendet att vara med och förverkliga Atrium Ljungbergs visioner med området. Det är inte bara en milstolpe för oss på TL Bygg med vårt största avtal någonsin utan också en möjlighet att få vara en del av något väldigt speciellt, säger Johan Edlund, vd på TL Bygg.

Det första bostadskvarteret med byggstart 2019 består av fyra trapphus kring en gemensam innergård. Arkitekturen har hämtat inspiration från områdets industriella historia med tegel och betong, men med ett eget uttryck. Arbetet med att riva omkringliggande byggnader och sanera marken pågår och produktionsstart av det första bostadskvarteret och förskolan är planerad under våren 2019. Formalinfabriken beräknas vara färdigställd och redo för inflyttande hyresgäster under våren 2019. Byggnaderna ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Illustration: Walk The Room

Relaterade artiklar

Leave A Comment