I samarbete med Projektlaget har LINK Arkitektur utsetts som vinnare i markanvisningstävlingen om de Röda husen i Lidköping. Ett kvarter kommer här att växa fram där man varnar om kulturmiljön och på nytt fyller det med nytt liv.  ”Detta känns naturligtvis väldigt bra. Det är en värdig vinnare som på ett smakfullt sätt lyckats kombinera ..." />


Tävlingen om de röda husen i Linköping är avgjord och LINK Arkitektur står som vinnare

LINK Arkitektur, i samarbete med Projektlaget, vinner i markanvisningstävling om de Röda husen i Lidköping. Bild: Visulent

Tävlingen om de röda husen i Linköping är avgjord och LINK Arkitektur står som vinnare

ANNONS

Annons
Annons

I samarbete med Projektlaget har LINK Arkitektur utsetts som vinnare i markanvisningstävlingen om de Röda husen i Lidköping. Ett kvarter kommer här att växa fram där man varnar om kulturmiljön och på nytt fyller det med nytt liv. 

”Detta känns naturligtvis väldigt bra. Det är en värdig vinnare som på ett smakfullt sätt lyckats kombinera vår vilja att utveckla området och skapa bostäder med bevarandet av det kulturhistoriska värdet” säger Gustav Edvinsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Renoverar varsamt och skapar brokig harmoni mellan gammalt och nytt

Det vinnande förslaget ”Livet på Krukmakaregatan” är präglat av förståelse för platsens historia, kulturmiljökvaliteter och riksintressets värdebärande egenskaper – ett förslag där den befintliga kulturmiljön blir en självklar tillgång i stadens utveckling. De befintliga byggnaderna bevaras och renoveras varsamt som bostadshus samtidigt som ny bebyggelse kompletterar och förstärker den historiska läsbarheten av Nya stadens planstruktur. Nytillskotten inordnar sig tydligt i den äldre kvartersstrukturen med gator och den tidigare stadsgränsen. Tillsammans bildar nytt och gammalt en brokig helhet.

Precis som i Lidköpings äldre delar står kvarterets tydliga utsida i kontrast till den prunkande gården. Syrener och fruktträd breder ut sina grenverk över planken och avslöjar en gömd trädgård. Besökaren möts av en serie gröna rum som avgränsas av förrådplanteringar eller staket och plank med klätterväxter. Visionen är ett hållbart tillägg till staden, nu och inför framtiden, med goda bostäder och en fin miljö i mänsklig skala. Ett kvarter där tiden inte står stilla utan en plats där dåtid, nutid och framtid kan mötas.

Smakfullt historiskt och hög stadsmässighet

”Vi är oerhört glada över den här vinsten! Att ta hand om det redan byggda medför så många fördelar för både kultur, miljö och gestaltningskreativitet. Nu ser vi fram emot att arbeta vidare med projektet tillsammans med resten av teamet och Lidköpings kommun”, säger Johanna Eriksson, regionchef på LINK Arkitektur.

Ur juryns motivering:

”Sammantaget ett mycket genomarbetat förslag där gestaltningsuttrycket är lågmält klassisk och förhåller sig väl till sin omgivning. Redovisningen ger en mycket god bild av hur området, innergården och bebyggelsen kommer upplevas. Kvarterets väldefinierade avgränsning med högre hörnhus och avskiljande plank placerade i kvartersgräns ger ett kvarter med hög stadsmässighet. Detta konkretiserar på ett föredömligt sätt Stadsutvecklingsplanens och riksintressets intentioner. Föreslagen ny färgsättning av de befintliga röda husen tillsammans med nya hörnhus är smakfullt historiskt anknutna och ger en god helhetsverkan för kvarteret. Innergården håller en hög kvalitet samt ett rikt nyanserat och spännande innehåll. Frågan kvarstår dock om ytan är tillräcklig för alla föreslagna funktioner. Aspekter som social hållbarhet, höjdsättning av mark, dagvattenhantering, ekosystemtjänster och hantering av framtida energiförsörjning hanteras på tydligt och inspirerande sätt”

Sponsrat innehåll från Cembrit

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.