Sweco projekterar E.ONs kretsloppsanläggning

Sweco har fått i uppdrag av E.ON att projektleda och projektera den nya kretsloppsanläggningen vid Högbytorp utanför Stockholm.

Syftet med den nya anläggningen, som är både en kraftvärmeanläggning och en biogasanläggning, är att försörja samhället med värme, el och bränsle i den expanderande Stockholmsregionen. Anläggningarna projekteras för produktion av el, värme, biogas och biogödsel. Elen matas ut på elnätet, värmen går ut som fjärrvärme och biogasen ersätter fossila bränslen som till exempel diesel och bensin. Biogödsel används i odling och jordproduktion och ersätter handelsgödsel och torv.

Swecos uppdrag innefattar projektledning och projektering av kraftvärmeanläggningen, projektledning och projektering av en 2,3 mil lång överföringsledning för fjärrvärme till nätet i Stockholm samt projektering av biogasanläggningen.

– Vi är glada att vi fått förtroendet att tillsammans med E.ON skapa den nya kretsloppsanläggningen. Anläggningen är en viktig del när miljökraven blir hårdare och Stockholmsregionen växer, säger Conny Udd, vd för Swecos energikonsulter.

Uppdraget påbörjades i mars 2017 och anläggningarna tas i bruk under 2018 och 2019.

Illustration: Sweco

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment