Svensk Betong efterlyser ökad efterfrågan på klimatförbättrad betong

Svensk Betong efterlyser ökad efterfrågan på klimatförbättrad betong

Svensk Betong släppte i veckan rapporten “Betong och klimat” där de berättar vad betongbranschen gjort hittills för att minska sin klimatpåverkan och vad de ämnar göra fortsättningsvis.

Men framförallt vill de lyfta att det redan idag är fullt möjligt att leverera klimatförbättrad betong och de vill nu se en ökad efterfrågan från branschens aktörer.
-Vi märker att det finns en kunskapsbrist kring betongs klimatpåverkan och den snabba utveckling som sker i vår bransch. Den ena delen handlar om okunskap, att många inte vet om att det finns möjligheter att beställa klimatförbättrad betong. Sedan kan det även finnas andra bidragande faktorer till varför inte fler beställer den, som exempelvis ekonomi, säger Malin Löfsjögård, VD på Svensk Betong.

Krävs nya bindemedel

Enligt rapporten har koldioxidutsläppen från betong till husbyggnadskonstruktioner minskat med cirka 20 procent de senaste 20 åren och den största utsläppsminskningen har skett vid tillverkningen av bindemedlet cement. Även alternativa bindemedel såsom slagg och flygaska som är restprodukter från stål- och kolkraftsindustrin har använts för att minska betongens klimatpåverkan. På grund av dessa industriers egna klimatpåverkan är existensen av dess restprodukter inget som branschen tar för givet enligt Malin Löfsjögård.
-De finns tillgänliga idag, hur tillgången ser ut framöver vet vi inte men det pågår mycket forskning inom branschen för att hitta nya bindemedel, säger hon.

Halverad klimatpåverkan inom fem år

För att nå branschens mål med klimatneutral betong skulle det enligt rapporten krävas en hel del nya tekniker där bland annat den ännu inte fungerande CCS-tekniken (lagring av koldioxid i berggrunden) nämns som en förutsättning. Däremot är målet att nå halverad klimatpåverkan inom fem år fullt möjlig med den utveckling av exempelvis nya betongrecept som redan idag sker i branschen enligt Malin Löfsjögård. Men då krävs ett närmare samarbete med byggare, beställare och arkitekter, så att det även ställs krav och beställs betong med lägre klimatpåverkan.
-Vi vill visa vilka mål vi har för att sedan kunna skruva upp arbetet i samarbete med andra aktörer, avslutar hon.

 

 

 

 

 

 

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment