Sunnanå får ett nytt bostadsområde med barnens perspektiv i fokus

Foto: iStock

Sunnanå får ett nytt bostadsområde med barnens perspektiv i fokus

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Ett nytt bostadsområde som utgår från barnens perspektiv ska växa fram på Sunnanå. Det ska ge möjlighet till cirka 500 nya bostäder, med liv mellan husen och plats för både lek, samvaro och odling.

Idag beslutade bygg- och miljönämnden att anta den detaljplan som tagits fram.

Bostadsområdet Backen ligger på Rösbergets norra sluttning, söder om Lantmannagatan och mellan Falkträskets förskola och bostadsområdet Nyckelgatan.

– Jag ser fram emot att se det nya området växa fram. Men samtidigt som Sunnanå och den södra sidan fortsätter växa är det viktigt att det samtidigt lämnas plats för rekreation och motion, säger Felicia Lundmark (S), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Fokus på social hållbarhet

Planen är att ett antal flerbostadshus ska byggas, fyra till sex våningar höga. De ska samlas i grupper med parkmark emellan och på så sätt skapa mötesplatser för spontana aktiviteter, gemenskap och möten mellan människor. En viktig pusselbit för den sociala hållbarheten.

Området ska planeras utifrån hur barn nyttjar det, och knytas ihop med skolområdet och skogen. Det planeras för en lekplats centralt och det kan också bli aktuellt med en ny förskola.

Detaljplanen har också ett stort fokus på att behålla viktiga grönstråk, för att boende i närområdet ska kunna fortsätta använda skogen på Rösberget för motion och rekreation.

Inom området planeras det sedan tidigare också för ett nytt vård- och omsorgsboende.

Sponsrat innehåll från Fristads
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.