Stor ökning av antalet nya bostäder

Stor ökning av antalet nya bostäder

Under 2018 färdigställdes 42 844 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus. Det är 20 procent fler än året innan och de flesta lägenheterna är hyresrätter, visar färsk statistik från SCB, Statistiska centralbyrån.

I 16 av landets 21 län färdigställdes fler lägenheter genom nybyggnad under 2018 än under året innan. Strax över hälften, 54 procent, av de färdigställda lägenheterna finns utanför de tre storstadsområdena. Det är också första gången sedan 1997 det tillkommer fler nybyggda lägenheter utanför storstadsområdena än inom dessa.

Flest hyresrätter i Malmö

Enligt SCB:s siffror syns flest nybyggda lägenheter per invånare i Uppsala län. Där färdigställdes 9,7 lägenheter per tusen invånare under 2018. Motsvarande siffra för hela riket är 5,4 nybyggda lägenheter per tusen invånare. Statistiken visar också att de flesta lägenheterna som blev klara 2018 är hyresrätter. 52 procent av lägenheterna i flerbostadshus blev hyresrätter och 48 procent bostadsrätter. Regionalt varierar upplåtelseformen; i Stor-Malmö och utanför storstadsområdena är hyresrätten i majoritet där cirka 6 av 10 nybyggda lägenheter är hyresrätter. I Stor-Stockholm är det fortfarande vanligare med bostadsrätter, närmare 7 av 10 nya lägenheter i flerbostadshus är här upplåtna med bostadsrätt.

Därtill tycks små lägenheter vara en trend – i flerbostadshus var den vanligaste lägenhetstypen som färdigställdes en lägenhet med 2 rum och kök. Och små lägenheter ökar förhållandevis mer än större, 24 procent eller över 5 000 fler lägenheter som är 2 rum eller mindre tillkom under året jämfört med 14 procent eller drygt 2 000 lägenheter som har 3 rum eller fler.

Fjolårets produktion på 42 844 bostadslägenheter är historiskt sett också något av ett rekord då det är högsta antalet sedan 1973 då strax över 53 700 bostadslägenheter blev klara i flerbostadshus.

Källa: SCB

Annons
Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment