Stämningsfull mötesplats

Foto Åke Eson Lindman

Stämningsfull mötesplats

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

I Lindesberg hälsocentrum länkas bostäder och vårdverksamhet samman genom en inomhusgalleria. Här skapar kombinationen av trä och glas en kontemplativ och socialmötesplats för såväl patienter och de boende som övriga invånare i Lindesberg.

Det hela började med att det kommunala bostadsbolaget Lindesbergsbostäder skulle bygga en bostadsbyggnad på tomten i Lindesberg. Region Örebro hade i sin tur en tanke om att uppföra en vårdcentral här. Efter att ha analyserat platsen kom man tidigt fram till konceptidén om en gemensam byggnad för verksamheterna, berättar Olov Gynt, arkitekt på White.

–Tomten är ganska kompakt, och det stod klart ganska snabbt att det skulle behövas en kompakt byggnad för att inte gå upp för mycket på höjden. Vi behövde också ta hänsyn till bullret från trafiken i området. Slutsatsen blev så att göra en byggnad för de två verksamheterna.

Byggnaden skulle fungera som både vårdcentral med all dess service och erbjuda ett attraktivt boende för personer med särskilda behov.

–Jag har alltid tyckt om utmaningen i att hitta sätt att kombinera olika verksamheter som inte är så självklara, och se hur de kan berika varandra, säger Olov Gynt.

Ett gemensamt vardagsrum

Byggnationen sköts så långt ut som möjligt mot trafikleden. Vårdanläggningens funktioner har placerats i praktisk anslutning till kommunikation och inlastning medan bostäderna har fått en mer skyddad miljö mot parken. Här ryms också andra funktioner som tillhandahåller service för de boende runt omkring som restaurang, äldrecentral och andra publika verksamheter.

För att få in ljus, grönska och en sammankopplande länk mellan enheterna har byggnaden fått ett utskuret rum. Det stora huvudnumret i Lindesbergs hälsocentrum glasgallerian i mitten. Avsikten äratt erbjuda ett boende med koppling till skyddad parkmiljö och trygghet både in-och utvändigt huset. Ett slags vardagsrum för både de boende och andra i Lindesberg som besöker till exempel vårdcentralen. Här har det även skapats ett konstgalleri med utställningar som lockar till sig övriga boende i Lindesberg.

–Utrymmet mellan vårdcentralen och bostäderna har blivit ett verkligt socialt rum. En plats för samvaro som blev extra viktig under pandemin där de boende kunde ta emot besök av vänner och familj, säger Olov Gynt.

Material som stimulerar sinnena

Den inglasade mittensektionen går under namnet Sinnenas galleria och tanken är just att det ska stimulera alla sinnen-lukten, synen, hörseln.

–Som kontrast till den stora, kommersiella gallerian med ett myllrande folkliv är denna mer kontemplativ till karaktären. Den ska inge en behaglig lugn känsla. Jag tycker att det generellt sett

finns en avsaknad av den här typen av större rum i städer nuförtiden.Det påminner lite om en kyrka till karaktären med den kontemplativa, lugna känslan och det tror jag är en typ av miljö som vi behöver mer av.

Här får materialen stå i centrum för att skapa den rätta känslan. Då bostäderna delvis vetter in mot gallerian behövde man hitta lösningar för att få in dagsljuset. De stora glaspartierna i taket släpper in rikligt med ljus. Alla 32 enheter har utsikt mot himlen tack vare alla glassektionerna som byggts i byggnaden. Tack vare loftgångar av trä skapas en öppen karaktär och en kontakt mellan bostäderna och världen utanför.

–Trä är ett material som jag tror ligger oss människor nära. I kombination med de ljusa öppna miljöerna skapar det en atmosfär av att känna sig omhuldad och omhändertagen, vilket kan vara extra positivt för en plats dit människor kommer för att genomföra vårdbesök.

Spakänsla

Med Lindesberg Hälsocentrum fanns en tydlig idé om att platsen inte skulle upplevas så mycket som en traditionell lite steril vårdmiljö. Visionen var snarare mer åt känslan av att vara på ett spahotell,det var viktigt att det skulle kännas ombonat, berättar Olov Gynt.

–Det var jätteviktigt att få ner skalan och skapa hemkänsla och mycket av det görs tack vare den genomgående användningen av trä. Det ger den här mänskliga skalan.När man stiger in i det gemensamma utrymmet slår doften av trä verkligen emot en, och man får lust att komma fram och känna på de detaljerade ribbverken.

En gemensam vision

Naturen har varit ett genomgående tema för utformningen av byggnaden med de naturnära materialen, fokus på grönska och kontakt med omgivningarna. Det visar sig också I ett tydligt hållbarhetsfokus.En del av byggnadens energi kommer bland annat från solpaneler, och bostadsdelen har tilldelats miljöbyggnad silver, medan vårdcentralen har tilldelats samma certifiering i guld.

–Det var helt klart mycket jobb med att få ihop energibalans-och dagsljusberäkningar för att uppnå energikraven och få ihop helheten, säger Olov Gynt. Det är en enkel och samtidigt komplexkonstruktion med mycket detaljarbete. Men jag är väldigt nöjd med hur såväl alla detaljer blev som helheten i utformningen. Hur ljuset faller in och känslan som träet ger. Det är en stämningsfull plats som gör hela huset.

–Det här har varit ett av de roligaste projekten jag har gjort på så sätt att visionen förankrades rejält bland alla inblandade aktörer i ett tidigt skede. Alla stod bakom visionen och brann verkligen för att slutresultatet skulle bli så bra som möjligt.

Sponsrat innehåll från Swisspearl
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.