Stadsdelsatlas kartlägger sociala värden i Sofielund

Stadsdelsatlas kartlägger sociala värden i Sofielund

Annons

En ny stadsdelsatlas över Malmöstadsdelen Sofielund ska kartlägga områdets lokala näringsliv och sociala nätverk ­med fokus på sociala och samhälleliga värden.

Med atlasen, framtagen av Whites Victoria Percovich och Karl Landin, kan de strukturella förutsättningar som krävs för en långsiktig och hållbar stadsutveckling i Sofielund analyseras närmare. Planen är att atlasens kunskapsunderlag ska vidareutvecklas till en handbok för metoder kring mapping och planering för byggande i den befintliga staden.

– Ofta utvecklar och planerar vi befintliga områden med existerande verksamheter, nätverk och sociala värden som om det vore jungfrulig mark. Men om det är något vi vet om framtiden så är det att det kommer bli sällsynt att bygga på helt ny, orörd mark, säger Victoria Percovich.

Tillsammans med Karl Landin vill hon även utmana den traditionellt snäva definitionen av vad som är värdefullt i stadsutvecklingsprocesser i stadsdelsatlasen.

– Vi behöver acceptera det faktum att staden är, och kommer alltid vara, i ständig förändring. När vi utvecklar i befintlig miljö måste vi göra planer som utgår det som finns på platsen idag och som har utrymme för flexibilitet, säger Karl Landin.

Kopplas till forskning

Malmö stad och Fastighetsägarna Sofielund är beställare av Sofielund Stadsdelsatlas som också ska kopplas till två forskningsprojekt. Free School of Architecture är ett projekt inom ramen för WRL, White Research Lab, Whites interna enhet för praktiknära forskning och utveckling. Inom projektet studeras studeras grundtankarna kring värdefrågor, narrativ i stadsutveckling och behovet av nya planeringsverktyg. Det andra forskningsprojektet, ”Bygga i befintlig stad”, ligger inom ramen för Malmökontorets forskningssatsning CoLAB, där fokus ligger på att testa nya kartläggningsmetoder.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment