Skånsk kommun bäst i landet på klimatanpassning

Skånsk kommun bäst i landet på klimatanpassning

ANNONS

Annons

Den senaste kartläggningen av kommunernas klimatanpassningsarbete som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har gjort visar att det är skånska Lomma kommun som är bäst i landet på klimatanpassning.

– Vi har ett systematiskt och framgångsrikt klimatanpassningsarbete. Den främsta anledningen till framgången är att vi samarbetar över kommungränserna och inom vattnets avrinningsområden istället för inom kommungränsen. Vi var också tidiga med att integrera klimatanpassningsfrågorna i kommunens övriga planering, säger Helena Björn som är miljöstrategisk samordnare i kommunen.

Norrköping kommer på plats två och på delad tredje plats kommer Ängelholm, Söderhamn, Skövde, Kristianstad och Arvika. Gemensamt för kommunerna är att de har fattat ett politiskt beslut om att arbeta med klimatanpassning. De har också integrerat klimatanpassning i sin ordinarie verksamhet och avsatt resurser för att samordna arbetet, uppger IVL.

LÄS MER: Dagvatten i ett förändrat klimat

Hanna Matschke Ekholm på IVL Svenska Miljöinstitutet menar att fler kommuner behöver arbeta på det här sättet. Fortfarande är det bara drygt hälften av kommunerna som har fattat ett politiskt beslut om att arbeta med klimatanpassning och ännu färre har satt upp mål för arbetet.

– Det svenska samhället behöver bli bättre rustat för att hantera extremväder och klimatförändringar. Alla kommuner behöver analysera hur de kommer att påverkas av ett förändrat klimat och genomföra åtgärder för att minska sin sårbarhet.

De flesta kommunerna som har svarat på enkäten (160 av 180) anger att de i dagsläget arbetar med klimatanpassning. Men det är stor skillnad på hur långt kommunerna har kommit. Varannan kommun når inte upp till 16,5 som är hälften av poängen och 47 kommuner har fått under 10 poäng i undersökningen. Det visar att det fortfarande är relativt många kommuner som knappt har påbörjat sitt klimatanpassningsarbete.

Foto: Lomma kommun

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.