SHH förvärvar hyresbostäder i centrala Borås

Illustration: Cernera

SHH förvärvar hyresbostäder i centrala Borås

ANNONS

Annons

SHH har förvärvat två nyproducerade hyresfastigheter i centrala Borås från Cernera Fastigheter. Totalt omfattar fastigheterna cirka 90 hyresbostäder samt en förskola för 120 barn med färdigställande under november 2021.

Förvärvet gäller fastigheterna Daggkåpan 2 och Solrosen 16. Daggkåpan 2 är belägen i bostadsområdet Bergsäter. Projektet omfattar 53 lägenheter samt en förskola om cirka 1 600 kvm, vilken förhyrs av Borås kommun på ett 15-årigt kontrakt. Projektet har beviljats investeringsstöd och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Fastigheten Solrosen 16 är belägen i stadsdelen Druvfors. Projektet är en konvertering från kontorsfastighet till en bostadsfastighet med 36 smålägenheter.

Tillträdet av Daggkåpan 2 planeras ske Q4 2021 respektive Q1 2022 för Solrosen 16. Transaktionen är SHH:s första affär i Borås kommun och är även bolagets första förvärv för långsiktigt ägande och förvaltning av bostäder och samhällsfastigheter. SHH har en målsättning om att bygga en förvaltningsportfölj om cirka 2 miljarderkronor fram till 2023.

– Den här transaktionen är en spännande och viktig affär för SHH:s framtida tillväxt som bolag. Genom förvärvet av 90 nyproducerade hyresbostäder tar vårt bolag ett kliv in i rollen som långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare. Vi gör dessutom entré i en ny regionstad, där vår motpart Cernera med lokal expertis och bred erfarenhet utvecklar två bostadsfastigheter av väldigt hög kvalitet. Dessutom uppfyller projekten även SHH:s krav på hållbarhet och ekonomisk tillgänglighet genom certifiering, konvertering samt investeringsstöd. Vi vill rikta ett stort tack till Cernera för ett väldigt gott samarbete och en fin process, där vi nu ser fram emot att tillträda fastigheterna under närmsta halvåret, säger Fredrik Alvarsson, vd SHH Bostad.

– Vi är stolta över de aktuella projekten och de visar på bredden i vår projektutveckling. Daggkåpan 2 på Bergsäter är en miljöcertifierad fastighet med låg energiförbrukning där vi tar tillvara på de olika verksamheternas överskottsenergi i kombination med bergvärme och sol-el. Solrosen 16 är en konvertering av tidigare kontor till bostäder, där alternativet hade varit att riva den befintliga fastigheten men genom att vi kunde hitta en bra utformning i den befintliga stommen så minskar vi projektets miljöbelastning. Vi ser att SHH Bostad är helt rätt aktör att ta över och förvalta bostäderna och vi arbetar för fortsatta samarbeten kring olika projekt framöver, säger Martin Svärd som är vice vd på Cernera.

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.