Sex byggherrar utvecklar Landvetter Södra

Sex byggherrar utvecklar Landvetter Södra

Mellan Göteborg och Borås ska en helt ny stad för minst 25 000 invånare byggas med start 2020. Landvetter Södra ska bli en internationell, innovativ och mänsklig stad och nu har sex byggherrar valts ut för att delta i utvecklingen av området.

Stort fokus i urvalet har lagts vid företagens ambition och kompetens att bygga hållbart i linje med Agenda 2030, innovativt, internationellt och mänskligt i samklang med naturen. Landvetter Södra är, av regeringen, utsett som ett av nio intressanta stadsutvecklingsprojekt i Sverige. Ambitionen är att bli ett föredöme och en del av en nationell världsutställning för hållbart stadsbyggande från scratch.

– Vi är oerhört stolta och trygga med att nu ha beslutat om kärntruppen som ska göra nationellt och internationellt avtryck i framtidens stadsutveckling genom att skapa Landvetter Södra. Utöver de nu valda byggherrarna kommer flera av de andra aktörerna som visat intresse att involveras på olika sätt framöver, säger Per Vorberg (M), styrelseordförande Landvetter Södra Utveckling AB.

Wallenstam och Riksbyggen utvalda

Landvetter Södra Utveckling AB har nu beslutat om de sex byggherrar som tillsammans med bolaget och Härryda kommun ska utveckla Landvetter Södra. GBJ Bygg AB, Riksbyggen, Veidekke Bostad, Wallenstam, Skanska Sverige AB och BoKlok Housing AB samt Serneke Projektstyrning AB och Semrén & Månsson Arkitekter blir de aktörer som är med och bygger den nya staden.

Nästa steg är att bilda konsortium för att tillsammans lägga strategin och planen för arbetet med att utveckla den första etappen av Landvetter Södra. Till att börja med är det 15 hektar, med blandad bebyggelse men främst bostäder, som ska byggas i nära anslutning till Landvetter samhälle och Göteborg Landvetter flygplats och Airport City. Detaljplanearbetet som blir exploatörsdrivet väntas påbörjas under kvartal tre och fyra 2019.

– Vi har medvetet valt ut både större och mindre aktörer med olika styrkeområden sett till gestaltning, materialval och innovativt förhållningssätt. De vi nu valt ut kommer att bidra med både långsiktighet, stabilitet och dynamiskt arbetssätt, säger Patrik Linde (S), vice ordförande Landvetter Södra Utveckling AB.

Visionsbild: Krook & Tjäder

Sponsrat innehåll från Schneider Electric

Leave A Comment