Särskilt program för utsatta områden i Citylab Action

Särskilt program för utsatta områden i Citylab Action

Annons

Under 2017 planeras en programomgång av Citylab Action som riktar sig mot stadsutvecklingsprojekt i utsatta områden.

Regeringen har beslutat om en förordning för renovering och energieffektivisering i områden med socioekonomiska utmaningar. Enligt Polisens Nationella operativa avdelning (Noa) finns det 53 områden i Sverige som i olika grad är utsatta för allvarlig brottslighet kopplad till en rad socioekonomiska faktorer, som skolresultat, arbetslöshet och trångboddhet. Noa framhåller särskilt behovet av bred samverkan mellan olika samhällsaktörer för att skapa en positiv utveckling.

Programmet syftar till att skapa möjligheter för en hållbar utveckling av dessa områden, där fysiska, miljömässiga och sociala investeringar ger synergier. Sweden Green Building Council anordnar en heldag för att utforma programmet mer i detalj. Personer på kommuner, fastighetsbolag, byggherrar, arkitekter, konsulter, akademin, statliga verk och organisationer som är involverade i stadsutvecklingsprojekt i utsatta områden är inbjudna att delta.

Källa: Sweden Green Building Council

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment