Så kan klimatintensiva sektorer ställa om snabbare

Foto: Monty Rakusen / Getty Images

Så kan klimatintensiva sektorer ställa om snabbare

ANNONS

Annons

I en ny rapport från Stockholm Sustainable Finance Centre och Stockholm Environment Institute förklarar hållbarhetsexperter vad som krävs för att uppnå nettonollomställning inom klimatintensiva sektorer som bland annat stål och cement.

För att ställa om de sektorer som släpper ut mest behövs radikala förändringar under detta decennium, konstaterar experterna i rapporten “What does it take to achieve net zero? Opportunities and barriers in the steel, cement, agriculture, and oil and gas sectors”. Ingen av de undersökta sektorerna har på allvar påbörjat dessa förändringar, menar författarna till rapporten.

För stål och cement finns det hittills inga kommersiella produktionsanläggningar med noll eller nära nollutsläpp, konstaterar experterna, även om de första anläggningarna är under utveckling. Rapporten pekar på vad investerare inom dessa sektorer behöver veta för att bidra till faktiska utsläppsminskningar.

– Den enklaste vägen för investerare kan tyckas vara att sälja av sektorer och företag med höga utsläpp från sin portfölj. Men det finns en enorm potential för investerare att bidra till verklig omställning till netto noll genom att gemensamt påverka aktörer inom dessa sektorer att ställa om sina verksamheter, säger Aaron Maltais, huvudförfattare till rapporten, programdirektör för Stockholm Sustainable Finance Centre och seniorforskare på SEI.

Sätta upp mål

Experterna föreslår att investerare lägger fokus på att påverka hela värdekedjor, främja sektorövergripande mål och förbinda sig till att inte finansiera ny olje- och gasutvinning eller utveckling. För att investeringar i grönt stål och cement ska öka måste det finnas köpare som är villiga att betala extra för gröna industriprodukter, menar rapportens författare. Investerare kan hjälpa till att skapa efterfrågan på dessa produkter genom att engagera sig i till exempel transport- och byggsektorn och uppmuntra dessa aktörer att välja material med lägre klimatpåverkan.

För att uppnå bestående grön omställning kan det finnas fördelar med att kombinera utsläppsmål med implementeringsmål för de specifika steg som företag och andra aktörer måste ta för att implementera nya affärsmodeller, lyfter SEI:s experter fram. Kan investerare till exempel sätta upp mål för antalet nya CCS-projekt som initieras av cementföretag eller för antalet företag med hög avskogningsexponering som implementerar nya policys mot avskogning eller för antalet olje- och gasproduktionsfält som planerar att minska produktionen.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.