Så justeras bedömningsgrunderna för GreenBuilding enligt skärpta energikraven

Så justeras bedömningsgrunderna för GreenBuilding enligt skärpta energikraven

Bedömningsgrunderna för GreenBuilding har justerats för att passa Boverkets nya regler för byggande, BBR och för energideklarationer BED. Ändringarna gäller från och med första januari 2019.

Gamla regler får inte användas efter den 1 januari 2019 vid sökande av bygglov och vid energideklarationer, uppger Sweden Green Building Council. Byggnaders energiprestanda ska nu uttryckas i primärenergital, EPPET, i stället för specifik energianvändning eller energiprestanda. Skillnaden är att olika viktningsfaktorer har satts på olika energibärare. Sex olika energibärare ingår: el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas. I den första versionen viktas el med faktorn 1,6 och övriga med 1,0. Detta kommer att utvecklas i kommande regler, meddelar organisationen.

Energiklassen baseras på primärenergitalet

Istället för klimatzoner införs dessutom geografiska justeringsfaktorer för varje kommun i landet, vilken uppvärmningsenergin ska divideras med. Specifik energianvändning (oviktad) kommer fortfarande att finnas med i redovisningen för energideklarationer, men energiklassen kommer att baseras på primärenergitalet.

Återrapporteringen i GreenBuilding påverkas inte av de nya reglerna. Den uppmätta specifika energianvändningen redovisas som förut, där värdet för det aktuella året jämförs med certifieringsvärdet.

Vid GreenBuilding-certifiering av befintliga byggnader där energibesparingsåtgärder genomförts eller avser genomföras (metoderna 1 och 2) skall även fortsättningsvis förbättringen avse byggnadens specifika energianvändning (oviktad). Vid GreenBuilding-certifiering av befintliga byggnader som jämförs med nybyggnadskraven (metod 3), ska inkomna ansökningar från och med 1 januari 2019 påvisa att byggnaden är 25 procent bättre än gällande krav på primärenergital i BBR. Vid återrapporteringen ska den uppmätta specifika energianvändningen rapporteras och jämföras med den specifika energianvändningen som primärenergitalet beräknats från.

Mer information om ändringarna finns på Sweden Green Building Councils hemsida.

Källa: Sweden Green Building Council

Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.