Så förenas krav på dagsljus med låg energianvändning

Så förenas krav på dagsljus med låg energianvändning

Annons

I nya fastigheter ställs ofta höga krav på dagsljusinsläpp och låg energianvändning. Två krav som kan vara svåra att förena. I en studie genomförd i E2B2-projektet “Innovative solutions for good daylighting and low energy use in multi-family dwellings” har  forskare i Malmö utvecklat  lösningar för både bra dagsljus och låg energianvändning i flerfamiljshus.

I certifieringssystem som Miljöbyggnad, LEED och BREAM ställs krav på både dagsljus och låg energianvändning. Dessa två målsättningar kan vara svåra att kombinera, energieffektiva byggnader kräver små och mellanstora fönster med lite värmeförluster genom klimatskalet och utnyttjande av passiv solvärme medan krav på dagsljus kräver mellanstora till stora fönster som släpper in tillräckligt med dagsljus. Oftast prioriteras energikraven vilken kan påverka de som bor i huset negativt eftersom dagsljus är viktigt för välbefinnandet.

Fastigheten Greenhouse, som har ingått i studien, är ett flerfamiljshus som ägs av MKB Fastighets AB och är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld och Passivhus Feby. Undersökningsmetoden är baserad på mätningar, avancerade ljus- och energisimuleringar samt frågeformulär till de boende.

Simuleringarna visade på fördelarna med att ha större fönster i söderläge, mellanstora fönster i öster och väster samt små fönster i norr. Det ger både bra ljusinsläpp och är bra energimässigt. Forskarna poängterar att det samtidigt är viktigt att man redan i designstadiet ritar in utvändiga solskydd för att inte bostäderna ska bli för varma.

Studien visar också att inglasade balkonger har stor på-verkan på insläppet av dagsljus och minskade dagsljuset med minst 50 procent i angränsande rum. Man bör därför rita planlösningar där inglasade balkonger är intill rum som inte kräver dagsljus som exempelvis korridorer och
badrum, istället för att placera dem direkt intill vardagsrummet eller matsalen.

Greenhouse har den högsta nivån av vad som krävs av dagsljus i bostäder enligt Miljöbyggnad Guld, men trots det ansåg hälften av boende att dagsljuset oftast var för dåligt för att utföra sysslor eller att det var för mörkt. Detta förvånade forskarna eftersom de upplevde att lägenheterna var ganska ljusa jämfört med äldre lägenheter. De menar därför att det är viktigt att man inte drar ner dagsljusfaktorkrav på grund av energikravet.

Studien utfördes av Stephanie Jenny Angeraini, Iason Bournas, MarieClaude Dubois, Ludvig Haav, Therese Levin MSc och Maha Shalaby. Den samfinansierades av Energimyndigheten och ARQ stiftelse.

Foto: iStock

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment