Rio de Janeiro utsedd till arkitekturens huvudstad

Rio de Janeiro utsedd till arkitekturens huvudstad

Annons

Den brasilianska storstaden har utnämnts till arkitekturens huvudstad 2020 av Unesco.

Den 18 januari meddelade FN:s organisation Unesco, UIA, Internationella arkitektunionen, att Rio de Janeiro blir den första världshuvudstaden för arkitektur.

– Initiativet understryker Unescos och UIA:s gemensamma åtagande med att bevara det arkitektoniska kulturarvet i en urban kontext. Genom en räckvidd av kvalitativa aktiviteter kommer Rio de Janeiro i egenskap av arkitekturhuvudstad visa arkitekturens och kulturens avgörande roll inom hållbar stadsutveckling, sa Ernesto Ottone R, Unescos biträdande vice generaldirektör för kultur.

Som arkitekturhuvudstad blir staden ett internationellt forum för diskussioner om aktuella globala utmaningar inom kultur, kulturarv, stadsplanering och arkitektur. Rio de Janeiro blir även föremål för UIA:s världskongress som går av stapeln var tredje år. Staden kommer också att arrangera en rad evenemang under temat ”All the worlds. Just one world.” och även främja det elfte hållbarhetsmålet i Agenda 2030; att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Annons

Relaterade artiklar