Riksrevisionen kritiserar solelsstödets utformning

Riksrevisionen kritiserar solelsstödets utformning

Riksrevisionen har granskat det samlade stödet till solel och är kritiska till hur det har utformats. De anser att en annan utformning av stöden hade gett mer förnybar el för pengarna på kort sikt och anser nu att stödens kostnadseffektivitet bör utredas.

-För att öka den förnybara elproduktionen på ett kostnadseffektivt sätt är det viktigt att långsiktiga samhällsekonomiska effekter av stöd till förnybar el analyseras på ett jämförbart sätt. Det gäller inte minst stödet till solel som är högt jämfört med annan förnybar elproduktion, säger riksrevisor Ingvar Mattson i en kommentar.

Riksrevisionen rekommenderar nu regeringen att bland annat låta analysera stödet till solel i relation till andra förnybara tekniker, samt att skapa bättre förutsättningar för långsiktiga och stabila spelregler för investeringar i solel.

-Riksdagen har inte fått fullgod information inför sina beslut, och i efterhand kan vi konstatera att på kort sikt hade en annan utformning av stöden sannolikt givit mer förnybar el för pengarna. Stödens betydelse för utvecklingen på längre sikt återstår fortfarande att analysera, säger Martin Hill, projektledare för granskningen.

Foto: iStock

Annons

Leave A Comment