Regeringen bör införa skarpare gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader

Anna Ryberg Ågren, direktör för Svenskt Trä.

Regeringen bör införa skarpare gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Svenskt Trä vill se en högre ambitionsnivå gällande gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader. Det skriver branschorganisationen i sitt remissvar till regeringen.

Regeringen har efterfrågat synpunkter på Boverkets förslag om införande av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan. I Svenskt Träs remissvar framhåller man att gränsvärdena som föreslås för 2025 behöver vara skarpare för att lagen om klimatdeklarationer ska styra mot målet och tvinga byggprojekt med hög klimatpåverkan att vidta åtgärder.

Går att bygga med lägre klimatpåverkan

– Det är jättebra att det införs gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan. Men vi vet att det redan idag går att bygga med lägre klimatpåverkan än de föreslagna gränsvärdena för 2025. Med tanke på det stora behovet av omedelbara och kraftfulla åtgärder för klimatet behövs gränsvärden som ger en brant minskningskurva av utsläppen och en halvering till 2030, säger Anna Ryberg Ågren, direktör för Svenskt Trä.

Annons

Bygg- och fastighetssektorn i Sverige står i dag för drygt en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Det innebär att det vilar ett stort ansvar på byggsektorn i klimatomställningen, och samtidigt att det finns en stor potential att minska Sveriges totala klimatutsläpp genom att kraftfullt minska utsläppen från byggandet.

Rätt politik behövs

– Enligt IPCC:s sjätte utvärderingsrapport finns det redan idag teknik för att halvera utsläppen till år 2030 inom alla samhällssektorer, alltså även inom byggsektorn. Det som behövs nu, för att minska klimatutsläppen från byggandet, är politisk handlingskraft för att styra sektorn i rätt riktning. Skarpare gränsvärden i klimatdeklarationerna är ett viktigt steg på vägen, säger Anna Ryberg Ågren.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.