Ramboll anställer expert på nudging

Ramboll anställer expert på nudging

Ramboll har rekryterat Evelina Gunnarsson, nationalekonom med specialisering inom beteendeekonomi och nudging.

Evelina Gunnarsson kommer senast från Köpenhamnsföretaget iNudgeyou som på kunders uppdrag jobbar med att skapa beteendeförändringar med hjälp av nudging och beteendedesign.

– Det ska bli spännande att vara del av en så stor global organisation. Rambolls samhällsengagemang var avgörande för mig, inte minst genom hållbarhetsfrågan. Många uppdrag handlar om att skapa hållbara beteendeförändringar och där kan jag bidra, säger Evelina Gunnarsson.

Hon har tidigare arbetat med såväl workshops som utbildningar i nudging. Hon har även erfarenhet av och kunskap i OECD:s ramverk för att använda beteendeinsikter i public policy. Ramverket, som kommer att publiceras inom kort, är det första ramverk som tar med alla grundläggande steg som behövs för att skapa hållbar förändring via beteendeinsikter och nudging i utformande av politiska reformer och styrmedel samt senare vid implementering av dessa. Evelina Gunnarsson är också en av de drivande personerna bakom The Swedish Nudging Network, ett nätverk för forskare, politiker och andra som är intresserade av nudging.

– Jag vill vara med och driva frågan om nudging framåt i Sverige. Det pratas förhållandevis lite om det i jämförelse med exempelvis Danmark och Storbritannien. I Sverige är frågan störst inom miljö och hållbarhet men det finns potential inom många fler områden, till exempel inom arbetsmarknadsfrågor eller social hållbarhet, säger Evelina Gunnarsson.

– Vi jobbar med samhällsförändring. Med ledande metodkompetens inom policyanalys och sakområdesexpertis hjälper vi beslutsfattare på alla nivåer att fatta rätt beslut om framtiden. Men ska vi lyckas med positiv förändring måste vi inkludera insikter om människorna, både de som ska genomföra förändring och de som berörs. Evelinas kunskaper blir ett mycket välkommet komplement och vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår verksamhet för att skapa positiva och hållbara effekter i samhället, säger Anna Halvarsson, affärsområdeschef på Ramboll Management Consulting.

Annons
Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment