Projekt i Venedig ska göra Stockholm mer barnanpassat

Projekt i Venedig ska göra Stockholm mer barnanpassat

På arkitekturbiennalen i Venedig, en av Europas minst barnanpassade städer, lät det svenska arkitektkontoret Equator öppna upp en av stadens avstängda parker för skolbarn att utforska och leka i. Projektet ska ge lärdomar för hur Stockholm i framtiden kan bli en mer barnvänlig stad.

Parker, gårdar och andra barnvänliga platser har trängts undan i Venedig i takt med en växande befolkning och ökad turism. Under arkitekturbiennalen i Venedig som gick av stapeln nyligen samarbetade därför arkitektkontoret Equator Stockholm med Microclima, en lokal ideell förening som verkar för att förbättra vardagslivet i Venedig, med att låta barn i grannskapet själva bygga i och utforska en av stadens avstängda parker. Festivalen inleddes med en ljusparad för att uppmärksamma grannskap och stadens politiker på en av Venedigs bortglömda parker.

Syftet har varit att utforska praktiska metoder för att integrera barnperspektivet i arkitektur och skapa förändring på politisk nivå. Utmaningarna är liknande i Stockholm, där Equator Stockholm är verksamma, och ett viktigt syfte med projektet har varit att ta med sig konkreta lärdomar kring metoder och angreppssätt som kan appliceras i arkitektkontorets aktuella projekt.

”Den kraftiga urbaniseringen innebär att Europas städer byggs ut och förtätas i snabb takt. Utvecklingen ställer frågor om vilken typ av städer vi bygger. Barnens plats i staden har idag en allt för svag ställning inom stadsplanering och arkitektur. Det gäller också här i Sverige. Syftet med vår festival har dels varit att uppmärksamma frågan, dels att tillsammans med barnen utveckla metoder och idéer som vi kan ta med oss i vårt arbete i framför allt Stockholm”, säger Annica Carlsson, vd för arkitektkontoret Equator Stockholm.

”I Stockholm finns dels ett stort behov av platser för barn så som idrottsplatser, skolor och lekparker. Men det finns även ett stort behov av att göra staden mer tillgänglig och inbjudande för barn. Detta gäller såväl byggnader som gatustråk och offentliga platser. Vi arbetar med utvecklingen av flera områden i Stockholm där vi vill integrera ett tydligare barnperspektiv”, säger Annica Carlsson.

Projektet Into the Woods är skapat av Equator Stockholm i samarbete med Camilla Schlyter Gezelius med hjälp av Sveriges Arkitekter och Microclima.

Källa: Equator. Foto: Ina Tumpele

Leave A Comment