Platzer prisas som Årets Uppstickare för sitt arbete med cirkulärt byggande

Platzer prisas som Årets Uppstickare för sitt arbete med cirkulärt byggande

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Priset Årets Uppstickare som delas ut av hållbarhetssatsningen Handslaget går i år till Platzer Fastigheter, ett initiativ av Business Region Göteborg för ökat cirkulärt byggande i Göteborg. Platzer tilldelas utmärkelsen för att bolaget på kort tid avsevärt har skalat upp sitt återbruksarbete med en systematik kring mål, uppföljning, kravställning och kunskapshöjande insatser för hela bolaget.

Uppföljningen vid årets slut visade på betydande återbruk i alla projekt.  Platzer har enligt juryn målmedvetet arbetat för att införliva alla löften i Handslagets avsiktsförklaring och stimulerat en storskalig återbruksmarknad.

Återbruksfrågan är central

-Vi är stolta och glada över att motta priset Årets Uppstickare från Business Region Göteborg. Vi har arbetat intensivt för att skala upp vårt återbruksarbete med ett starkt engagemang från medarbetarna. Vi är inte på något vis klara utan är i början av vår resa mot att integrera återbruk i alla våra processer. Att få detta pris är ett fint kvitto på vägen och är något som vi kommer att förvalta genom ett fortsatt fokus på återbruksfrågan som bidrar till att marknaden för cirkulärt byggande och återbruk växer i Göteborgsområdet, säger Johanna Hult Rentsch, vd på Platzer.

Handslaget är ett initiativ från Göteborgs Stad som syftar till att öka takten i cirkulärt byggande. Platzer har varit med sedan starten 2022. Under denna tid har bolaget gjort framsteg inom återbruk genom att bland annat utbilda sina medarbetare och samarbetspartners för att få ökad kunskap och förståelse för bolagets krav på återbruk och hållbarhet samt genom att utveckla arbetsmetoder och rutiner som styr mot bolagets ambitiösa mål om betydande återbruk i samtliga projekt. Företaget har också tagit aktiva steg för att utöka återbruksmarknaden i Göteborg via återbruksplattformen REbygg. Ett forum som startades upp av Kålltorps bygg, Platzer, Vasakronan och Castellum och som syftar till att öka användning av återbrukat byggmaterial och minska klimatavtrycket.

Annons

Motivering  Årets Uppstickare  – Platzer Fastigheter

Platzer tilldelas utmärkelsen Årets Uppstickare för att de på kort tid gått från att sporadiskt använda återbruk till en avsevärd uppskalning med en systematik kring mål, uppföljning, kravställning och kunskapshöjande insatser för hela bolaget. Uppföljningen vid årets slut visade på betydande återbruk i alla projekt.

Platzer har även förstått vikten av att involvera och föra dialog med alla ramavtalsupphandlade byggentreprenörer för att få effekt i sin värdekedja. Genom att gå in i samarbetet med REbygg har de säkerställt att produkter de inte själva har användning för tillgängliggörs för andra.

Platzer har målmedvetet arbetat för att införliva alla löften i Handslagets avsiktsförklaring och stimulerat en storskalig återbruksmarknad.

Årets Uppstickare utses av en jury bestående av:

Susan Runsten, Processledare, Business Region Göteborg
Anastazia Kronberg, Processledare, Business Region Göteborg
Anna-Maria Blixt, Specialist cirkulär ekonomi, Stadsbyggnad IVL Svenska Miljöinstitutet
Christine Olofsson, Specialist Innovation och hållbarhet, Byggföretagen
Anders G Johansson, Ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.