Planeringen i gång för framtidens Bro station

Visionsbild för Bro station, skapad av C.F. Møller Architects.

Planeringen i gång för framtidens Bro station

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Upplands-Bro börjar nu planera om Bro Station. Den nya gestaltningen kommer att erbjuda resecentrum, bussterminal och en till entré till perrongen. Satsningen är en del av Omdaning Bro som ska leda till en tryggare och mer attraktiv miljö i Bro.

Bro växer med fler invånare och därmed fler pendlare. Kommunen har i många år drivit frågan om 15-minuterstrafik till Bro och deltar nu i Trafikverkets utredning om utveckling av pendeltågstrafiken. För att möta expansionen av invånare och resenärer har Upplands-Bro kommun nu påbörjat planeringen av hur Bro station ska utvecklas.

– Målet är att förvandla stationsområdet från en plats som upplevs som otrygg och bristfällig, där invånarna bara passerar igenom, till en tillgänglig och attraktiv mötesplats för alla invånare och besökare, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Helhetsgrepp för social och fysisk hållbarhet

Utvecklingen av Bro station är en del av Omdaning Bro, en satsning som tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen. Det handlar om att utveckla Bro, både socialt och fysiskt. Intill stationen föreslås uppförandet av ett nytt resecentrum med plats för butiker, café och/eller restaurang samt en bussterminal.

Annons

– Det nya stationsområdet ska bli en plats som möter pendlares behov men också en plats där man gärna stannar upp, möts och umgås. Vi vill se en plats med en tydlig identitet som fungerar som en knutpunkt inte bara mot omvärlden utan även mellan olika delar av Bro, säger Jan Stefansson (KD), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Bygget av en ny bussterminal möjliggör för busstrafiken att möta upp ett ökat flöde från 15-minuterstrafik för pendeltågen. Den nya detaljplanen innefattar också  byggandet av ytterligare en entré vid perrongens västra del, idag finns det endast en entré till Bro stations perrong. Kommunen utreder två olika alternativ: gångbro över järnvägen respektive tunnel under järnvägen. Förutsättningarna för en bro för biltrafik kommer även utredas.

Fakta Bro Station

Bro och dess omgivningar har cirka 10 600 invånare.
Bro station har totalt 4 400 på- och avstigande pendeltågsresenärer och totalt 2 400 bussresenärer per dygn i dagsläget.
Befolkningen i Bro förväntas växa med 37 procent till 2050 enligt Trafikverkets basprognos.
Antal påstigande pendelresenärer på Bro station under morgonens högtrafik beräknas växa med 64 procent till 2050 enligt Trafikförvaltningens prognos.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.