Optimerad takrenovering med solceller utforskas i nytt projekt

Optimerad takrenovering med solceller utforskas i nytt projekt

Tillsammans med fastighetsmarknaden ska forskningsinstitutet RISE förankra tidigare forskningsresultat om takrenoveringar med solceller i reella byggprojekt.

Projektet har fått namnet EST som står för ”Optimerad takrenovering för Effektiva SolcellsTak”. Ekonomi och effektivitet är det som står i fokus när fyra byggnader ska renoveras med solceller. Flera intressanta lösningar för takintegrerad solel är på väg ut på marknaden. Än så länge har de dock visat sig vara antingen alltför kostsamma eller inte fullt ut kvalitetssäkrade. Tanken med projektet EST är att få till en förändring så att takrenoveringar med solceller blir ett självklart val för fastighetsägare.

Syftet är att ta fram ny kunskap, inspirera och initiera demonstration av nya effektivare bygg- och installationslösningar.
– Projektets långsiktiga mål är att lösa upp de frågetecken som finns kring kostnad och kvalitet, så att merparten av morgondagens takrenoveringar landar i heltäckande, snygga och effektiva solcellstak, menar Peter Kovács, projektledare på RISE.

Fyra fastighetsägare, Einar Mattsson, AB Bostäder Borås, Gårdstensbostäder och Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad, deltar i projektet. I samarbete med dem och deras konsulter kommer projektets forskare från RISE, Chalmers och Högskolan Dalarna att genomlysa och analysera planeringsprocessen, ekonomin och ett antal nya tekniska möjligheter för samordnad takrenovering och installation av solceller.

Ett vanligt problem är att den tillgängliga solenergipotentialen sällan utnyttjas fullt ut när man renoverar tak eftersom ytan bryts upp av rör och andra objekt på taket. Ett annat problem är att den klimatnytta som solcellerna ger, inte räknas med fullt ut när man beräknar byggnadens energiprestanda enligt Boverkets riktlinjer. Projektet kommer därför också att adressera de begränsningar som ligger i den här typen av regleringar och styrmedel.

Solceller på tak i Gårdsten. Foto: Gårdstensbostäder

Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.