Nytt projekt undersöker återanvändning av kontorsmaterial

Nytt projekt undersöker återanvändning av kontorsmaterial

Annons

Möjligheten att återanvända begagnat material från kontor i form av bland annat innerväggar och belysning ska undersökas i ett nytt samarbetsprojekt.

IVL Svenska Miljöinstitutet ska tillsammans med Vasakronan, Fabege, Kompanjonen, Brattöns återbruk, White arkitekter, LINK arkitektur, Tenant & Partner, NIRAS, Chalmers Industriteknik och Sveriges Byggindustrier titta närmare på hur återanvändningen av byggprodukter för fast kontorsinredning kan öka. Projektet kommer att utgå från byggmaterial med hög efterfrågan som är enkel att ta ner och sätta upp igen, exempelvis innerväggar, belysning, dörrpartier, innertak, VVS-produkter och beslag.

Arbetet, som är en fördjupning av en förstudie, kommer att pågå i två och ett halvt års tid. Fokus för detta projekt är affärsmöjligheter, metod- och teknikutveckling. Metoder kommer att testas och utvärderas i rivnings- och ombyggnadslokaler som ägs av Vasakronan och Fabege. Projektgruppen ska också utveckla IT-stöd för en mer tillgänglig marknad för återanvända produkter samt stöd vid inventering och värdering av material.

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer: Dåligt återbruk av byggmaterial från kontor

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment