Nytt forskningsprogram ska utveckla effektiva belysningslösningar

Nytt forskningsprogram ska utveckla effektiva belysningslösningar

Annons

Energimyndigheten startar ett forskningsprogram för att utveckla nya och effektiva belysningslösningar.

Forskningsprogrammet Energieffektivisering inom belysningsområdet, EELYS, löper över fem år och har medel att fördela på 50 miljoner kronor. Programmet pågår under 2017 till och med 2021. Programetappen kommer att genomföra minst en utlysning per år så länge det finns medel kvar att fördela. Målet med EELYS är att programmet bland annat ska bidra till att utveckla funktionella och resurseffektiva belysningssystem som skapar teknisk och ekonomisk framgång samt bidrar till svenska exportmöjligheter och att en större andel användare har tillgång till belysningslösningar som är ändamålsenliga, behovsstyrda och som i möjligaste mån samspelar med dagsljuset.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment