ANNONS
Ny vägledning bedömer hormonstörande ämnen i byggvaror

Ny vägledning bedömer hormonstörande ämnen i byggvaror

annons
ANNONS

Efter att EU enats om en definition för hormonstörande ämnen tar BASTA nu ett helhetsgrepp på frågan och arbetar tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och representanter från branschen fram en vägledning för att bedöma hormonstörande ämnen i bygg- och anläggnings varor.

Under 2018 enades EU om en definition av vilka kriterier som ska uppfyllas för att ett ämne ska räknas som hormonstörande. Definitionen är för närvarande använd i lagstiftning som rör biocider och växtskyddsmedel, två grupper där hormonstörande ämnen ofta återfinns. En rad verktyg håller på att tas fram för att ge stöd åt de tillverkare som ska klassificera sina ämnen på ett korrekt sätt och förhoppningen är att definitionen snart tas in i övrig lagstiftning.

Större ansvar läggs på tillverkare

BASTA har därför beslutat att införa EU:s definition av ett hormonstörande ämne som ett kriterium. Detta innebär bland annat att alla ämnen som har en hormonstörande effekt enligt definitionen begränsas. BASTA kommer också att hanterar alla egenskaper på samma sätt i kriterierna. Det blir alltså samma strikta behandling av hormonstörande ämnen som för till exempel cancerframkallande ämnen eller ämnen som påverkar vår reproduktion. Större ansvar läggs också på dem som tillverkar och saluför ämnen, kemiska produkter och varor. Vidare anser BASTA att externa listor kan användas som underlag för tillverkarens bedömning av vad som är ett hormonstörande ämne om annat vetenskapligt underlag saknas.

– Vi är medvetna om att det fortsatt finns svårigheter och frågetecken kring att ta in kriterier för hormonstörande ämnen. BASTA kommer därför att tillsammans med branschens aktörer ta fram en vägledning och verktyg för hur våra riktlinjer ska tolkas och användas, säger Sussi Wetterlin, vd för BASTA.

Arbetet med att ta fram vägledningen pågår under hösten och ska enligt planen vara klar i slutet av året. I samband med införandet så kommer även en utfasningsplan för EDS-databasen som del av kriteriedefinition att tas fram.

LÄS MER: De skärper kraven för hormonstörande ämnen

ANNONS
Annons
Annons

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.