Ny standard för hantering av uttjänta solpaneler

Ny standard för hantering av uttjänta solpaneler

SEK Svensk Elstandard fastställde i december en svensk standard för hur hantering och behandling av trasiga eller kasserade solpaneler ska gå till rent praktiskt.

Än så länge har inte så många solpaneler skrotats men som elprodukter omfattas de av  EU:s gemensamma regler för hantering av elskrot, det så kallade WEEE-direktivet 2012/19/EU.

Det finns goda möjligheter att återvinna värdefulla material ur skrotade solpaneler. Det är viktigt, eftersom de kan innehålla glas och värdefulla metaller som till exempel indium och silver. Om de inte tas om hand på ett bra sätt, kan de också läcka giftiga ämnen till naturen.

Hur hantering och behandling av elskrot ska gå till rent praktiskt, beskrivs inte i WEEE-direktivet, som istället hänvisar till europeiska standarder. Sådana finns sedan tidigare bland annat för hantering av lampor och bildskärmar och nu finns det alltså även en sådan för solpaneler.

SS-EN 50625-2-4 fastställdes i december av SEK Svensk Elstandard, som är den svenska standardiseringsorganisation som verkar inom områdena el och elektronik. Den vänder sig till alla led i kedjan som samlar in och på olika sätt hanterar och behandlar de insamlade solpanelerna.

Källa: SEK Svensk Elstandard
Foto: iStock

 

Annons

Leave A Comment