Ny rankning visar att Sveriges topposition hotas inom gröna investeringar

Deltagare den 17 januari på seminariet "Ny rankning: Så står sig Sverige internationellt inom gröna investeringar": Lena Sellgren (Business Sweden), Mikael Damberg (Socialdemokraterna), Ulrika Lindstrand (Sveriges Ingenjörer), Anton Steen (Fortum), Karolina Boholm (Volvo Group) och Daniel Hallencreutz (Sweco).

Ny rankning visar att Sveriges topposition hotas inom gröna investeringar

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Enligt ny rankning beställd av Sveriges ingenjörer är Sverige fortfarande mycket attraktivt för gröna investeringar. Men många andra länder satsar nu stort, vilket gör att Sveriges topposition hotas.

På onsdagen den 17 januari skriver företrädare för Sveriges Ingenjörer på Dagens Nyheters debattplats att Sverige behöver en grön investeringsoffensiv – annars tappar vi vår ledande position. Detta i anslutning till seminariet Ny rankning: Så står sig Sverige internationellt inom gröna investeringar.

– Om inte Sverige kan lansera en lika kraftig offensiv som konkurrentländerna kommer de gröna investeringarna att avta och leda till sämre tillväxt och färre nya jobb i landet, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Nyckelkonkurrenter har fått extra fokus

Konsultbolaget Sweco har på Sveriges Ingenjörers uppdrag tagit fram en unik och samlad analys av gröna investeringar. Rapporten “Sveriges attraktivitet för gröna industriinvesteringar – En jämförelse med andra länder” går igenom 15 länder med 13 parametrar inom politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, miljömässiga och juridiska områden för åren 2017 och 2023. Analysen har fördjupats för sju nyckelkonkurrenter till Sverige: Danmark, Finland, Kanada, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA.

Sammantaget hamnar Sverige på en femteplats och står sig starkt i den internationella konkurrensen. När det gäller forskning och utveckling ligger Sverige i topp, liksom vad gäller omställningen till ett hållbart energisystem.

Annons

Tre viktiga områden identifierade

Swecos analys visar dock att flera länder nu växlar upp sina satsningar och det finns områden där vi redan hamnat i bakvattnet. Några exempel ur rapporten:

Kompetensförsörjningen haltar. Flera andra länder har redan strategier för att möta behovet av den tekniska kompetens som krävs för att ställa om samhället. Även när det kommer till att attrahera spetskompetens internationellt ligger Sverige i lä. Länder som Finland, Danmark och Kanada har satsat stort på talangattraktion och byggt upp samordnade system som Sverige saknar.
Mycket längre tillståndsprocesser än övriga länder. I Tyskland tar det 40 månader att få tillstånd till landbaserad vindkraft. I Finland, Schweiz och Österrike 60 månader. I Sverige tar det hela 108 månader. Sverige behöver snabba på tillståndsprocesserna inom samtliga fossilfria energislag. Självklart bör en balans mellan planerbar och icke-planerbar energi säkerställas, men vår energiförsörjning får inte hämmas av långsamma tillståndsprocesser.
Hårdnande konkurrens. Konkurrentländernas nya satsningar kan på lite sikt hota Sveriges attraktionskraft, om motsvarande insatser inte inleds här. Även om resultaten från de internationella satsningarna inte är kända än, så ökar investeringarna snabbt. Några exempel är USA:s Inflation Reduction Act, och ett antal andra stora satsningar i Storbritannien, Kanada och Tyskland, som alla gynnar gröna investeringar.
– Slutsatserna i rapporten pekar på att även staten snabbare och med mer kraft måste samordna och koncentrera sina resurser för att bidra till omställningen. Annars kommer vi snart att vara frånsprungna av fler konkurrentländer, säger Ulrika Lindstrand.

Att vara ett attraktivt land för industriella investeringar har alltid varit avgörande för tillväxt och välstånd. EU:s nya klimatlag Fit for 55 förändrar förutsättningarna, eftersom den kräver snabbt minskande utsläpp som syftar till att unionen ska bli klimatneutral 2050. Därför ökar konkurrensen om investeringarna kraftigt under de närmaste åren. Många länder vill bli hemvist för framtidens koldioxidneutrala industri.

Förmåga att attrahera gröna investeringar:

USA
Tyskland
Danmark
Storbritannien
Sverige
Kanada
Finland
Schweiz
Frankrike
Kina
Nederländerna
Österrike
Korea
Japan
Polen

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.