Ny miljonsatsning ska ge fossilfritt stål

Ny miljonsatsning ska ge fossilfritt stål

Annons

Energimyndigheten finansierar två världsunika pilotanläggningar för fossilfri ståltillverkning med sammanlagt 528 miljoner kronor.

Anläggningarna är en del av HYBRIT-initiativet och beskrivs som nästa avgörande steg för järn- och stålindustrins omställning mot minskade utsläpp av växthusgaser och av vikt för att bidra till Sveriges mål om nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. I två pilotanläggningarna, som beräknas stå färdiga år 2020, ska tester utföras för att möjliggöra en uppskalning av fossilfri ståltillverkning.

– Med vårt engagemang i HYBRIT-initiativet driver vi på omställningen till en fossilfri industri och ett hållbart samhälle. Dessutom bidrar vi till långsiktig konkurrenskraft för svensk järn- och stålindustri och växlar upp arbetet kring de gröna energisystemen i Sverige, säger Rémy Kolessar, chef för Energimyndighetens avdelning Forskning och Innovation.

Ny pelletiseringsprocess

Stödet delas på två projekt. Det ena innefattar pilotstudier av direktreduktion av järnmalmspellets med vätgas och efterföljande nedsmältning i ljusbågsugn för stålproduktion. Studierna syftar till att utveckla ett koncept där ren vätgas utgör reduktionsmedlet vid produktion av järnsvamp från järnmalmspellets. Det andra projektet omfattar utveckling av fossilfri värmningsteknik för sintring av järnmalmspellets. Studierna syftar dels till att minska utsläppen i befintliga pelletsverk, och dels till att ta fram en ny pelletiseringsprocess.

Ersätta kol och koks

Stålindustrin står för sju procent av alla koldioxidutsläpp globalt. 2016 gick SSAB, LKAB och Vattenfall samman och bildade HYBRIT, ett samriskbolag som strävar efter att revolutionera stålproduktionen. HYBRIT syftar till att ersätta kol och koks, traditionellt använt i järnmalmsbaserad stålframställning, med vätgas.

Foto: Energimyndigheten

 

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment